Czyszczenie chemiczne kotłów i rurociągów, trawienie

Czyszczenie kotłów wody gorącej oraz czyszczenie kotłów parowych i rurociągów oraz trawienie instalacji ma na celu usunięcie z wnętrza oczyszczanego urządzenia wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń w tym części stałych, kamienia, tłuszczu, rdzy, osadów. Innymi słowy proces chemicznego czyszczenia polega na płukaniu roztworem instalacji do momentu osiągnięcia odpowiedniej czystości przez rozpuszczenie osadów. Proces ten ma na celu usuwanie zanieczyszczeń technologicznych powstałych w trakcie wznoszenia instalacji lub usuwanie osadów eksploatacyjnych. W razie zaniechania czynności cyklicznego czyszczenia chemicznego eksploatowanych instalacji, osad eksploatacyjny zalega na powierzchniach rur zmniejsza ich przekrój a instalacja pracuje z mniejszą sprawnością i jest narażona na awarie. Obecność osadów w instalacji oraz na wewnętrznych powierzchniach ogrzewalnych kotła zwiększa porowatość ścian wewnętrznych, zmniejsza efektywność pracy i jest główną przyczyną usterek eksploatacyjnych. Czynniki te powodują zwiększenie zużycia energii. Wzrost częstotliwości awarii spowodowanych zalegającym osadem prowadzi do kosztownych przestojów i potrzeby realizacji nadprogramowych remontów. Wymiana elementów kotła jest bardzo kosztowana i powoduje długie i niepożądane przestoje w działaniu.

W wyniku trawienia kotłów i rurociągów uzyskujemy wysoką czystość instalacji, która jest podstawowym kryterium przedrozruchowym i stanowi skuteczne zabezpieczenie instalacji przed kosztownym przestojem. Chemiczne czyszczenie to proces który jest zawsze realizowany po generalnych remontach lub wybudowaniu nowych kotłów i instalacji w obszarze energetyki zawodowej. Proces ten wymaga zaangażowania prowizorycznych urządzeń, rurociągów i armatury. Ze względu na złożoność procesu czyszczenia chemicznego i trawienia szczególnie dla dużych obiektów energetycznych potrzebna jest kontrola instalacji a cały proces rozpoczyna się od:

  • rewizji instalacji, kotła, wymiennika lub innego aparatu podlegającego czyszczeniu,
  • analizy projektu wykonawczego instalacji,
  • w przypadku obiektów pracujących d pobrania próbek z różnych miejsc instalacji oraz od ich analizy laboratoryjnej w tym określenia rodzaju i skali zanieczyszczeń celem dobrania odpowiedniej technologii czyszczenia;
  • w przypadku nowo wybudowanych instalacji od poznania szczegółowych wytycznych przedrozruchowych i procedur oraz rodzaju materiałów z jakich wykonano instalację;

W kolejnym kroku powstaje lista założeń, schematy technologiczne związane z kierunkiem, natężeniem i prędkością przepływów oraz określa się skład chemiczny, temperaturę oraz odczyn dla roztworów wykorzystywanych do oczyszczenia wewnętrznych powierzchni instalacji. W oparciu o zgromadzone dane niezbędne jest wykonanie projektu instalacji pomocniczej (prowizorycznej), która jest niezbędna do realizacji tego typu procesu. Procesowi trawienia najczęściej poddawane są bloki energetyczne (kotły parowe oraz rurociągi pary), instalacje oleju oraz ciepłownicze w tym chłodzenia i klimatyzacji.

Prowizoryczna instalacja do trawienia kotła J910 w Jaworznie - rurociągi stalowe PN40 DN500 + 2 x DN350

Prowizoryczna instalacja do trawienia kotła J910 w Jaworznie – rurociągi stalowe PN40 DN500 + 2 x DN350

Przebieg realizacji czyszczenia chemicznego

Płukanie hydro-pneumatyczne (wodno-powietrzne)

Po pozytywnie zaliczonych próbach szczelności oraz ciśnieniowych, proces czyszczenia chemicznego rozpoczyna się od przedmuchania instalacji powietrzem z wykorzystaniem kompresora oraz przepłukanie wodą z wykorzystaniem pompy oraz instalacji rurociągów lub węży agregatu płuczącego.

Agregat płuczący - dwie pompy dwustrumieniowe z silnikami elektrycznymi o mocy 250 kW połączone w układ szeregowy, zasilane przez falowniki

Agregat płuczący – dwie pompy dwustrumieniowe z silnikami elektrycznymi o mocy 250 kW połączone w układ szeregowy, zasilane przez falowniki

Etap płukania instalacji jest bardzo istotny i często pomijany lub realizowany nieprawidłowo. Wypłukanie instalacji wodą to proces usuwania z wnętrza czyszczonego urządzenia części stałych i zanieczyszczeń luźnych. Aby płukanie było skuteczne należy osiągnąć odpowiednią prędkość przepływu, która zapewni usunięcie luźnych materiałów zalegających w instalacji. Płukanie można zrealizować w układzie zamkniętym pompując wodę przez filtry lub w układzie otwartym kierując popłuczyny do zbiornika na ścieki. W zależności od rodzaju, typu i wielkości instalacji podczas płukania należy osiągnąć prędkość przepływu na poziomie od 2 do 7 metrów na sekundę. Dopiero w tym zakresie prędkości przepływu proces płukania będzie skuteczny. Czas płukania wyznacza się przez ocenę osiągniętego efektu tj. ocenę stanu wkładu filtracyjnego na filtrze w układzie zamkniętym lub analizę próbki w przypadku płukania w układzie otwartym.

Agregaty pompowego do trawienia zabudowane w kontenerze. Pompy z silnikami elektrycznymi zasilane przez przetwornice częstotliwości 2 x 500A.

Agregaty pompowego do trawienia zabudowane w kontenerze. Pompy z silnikami elektrycznymi zasilane przez przetwornice częstotliwości 2 x 500A.

Chemiczne czyszczenie instalacji

W tym etapie należy przygotować odpowiednią mieszaninę (roztwór chemiczny) który zapewni rozpuszczenie osadów i ich wypłukanie w wnętrza czyszczonego aparatu. Skład chemiczny, temperatura oraz odczyn roztworu jak i przebieg procesu jest różny i zależy od wielu czynników. Zdarza się, że na potrzeby usunięcia z jednego urządzenia czy też instalacji różnego rodzaju kamienia należy użyć kilka rodzajów roztworów chemicznych i zrealizować kilkanaście płukań. W procesie czyszczenia chemicznego i trawienia wykorzystuje się różnego rodzaju substancje chemiczne w tym kwas cytrynowy, kwas solny, kwas fluorowodorowy i inne. Do każdej instalacji, kotła czy też aparatu podchodzimy indywidualnie a ścieżka postępowania i proces technologiczny za każdym razem nieco różnią się od siebie.

Kotłownie kontenerowe (mobilne) wody gorącej 2 x 2000 kW, zbiornik paliwa, pompy dozujące, dyspozytornia oraz narzędziownia firmy TECH-POMP SERWIS

Kotłownie kontenerowe (mobilne) wody gorącej 2 x 2000 kW, zbiornik paliwa, pompy dozujące, dyspozytornia oraz narzędziownia firmy TECH-POMP SERWIS

Trawienie metodą cyrkulacyjną

Chemiczne czyszczenie instalacji metodą cyrkulacyjną polega na zapewnieniu ciągłego przepływu we wszystkich obszarach czyszczonego urządzenia z wykorzystaniem tymczasowych pomp cyrkulacyjnych. Ważne jest aby do tego celu wykorzystywać odpowiednie pompy, zapewniające wymagane natężenie przepływu oraz ciśnienie i aby były one odporne na wysoką temperaturę i skład chemiczny pompowanego roztworu. Dodatkowym atutem jest możliwość płynnego sterowania prędkością obrotową pomp cyrkulacyjnych precyzyjnego ustawienia parametrów pracy.

Zbiornik na ścieki po trawienne wraz z prowizoryczną instalacją do transferu ścieków

Zbiornik na ścieki po trawienne wraz z prowizoryczną instalacją do transferu ścieków

Korozja a skład wody – jak wpływają na instalacje?

Skład chemiczny wody zasilającej ma kluczowe znaczenia dla żywotności kotłów parowych i wodnych oraz towarzyszących im instalacji. Podczas eksploatacji kotłów parowych należy codziennie badać skład chemiczny wody zasilającej i odpowiednio go korygować przez dozowanie różnego rodzaju chemikaliów. Po zakończeniu procesu czyszczenia chemicznego czy też trawienia instalację zabezpiecza się z użyciem odpowiedniego inhibitora korozji do czasu oddania jej do eksploatacji. Jest to proces pasywacji stanowiący ostatni element procesu trawienia. Po procesie trawienia wykonuje się dmuchanie instalacji parą. Na potrzeby tego procesu projektujemy, dostarczamy i montujemy pomocnicze instalacje.

Model 3D instalacji pomocniczej do chemicznego czyszczenia kotła aut TECH-POMP SERWIS

Model 3D instalacji pomocniczej do chemicznego czyszczenia kotła aut TECH-POMP SERWIS

Oferta czyszczenia chemicznego instalacji

Nasza oferta czyszczenia chemicznego i trawienia instalacji skierowana jest przede wszystkim do klientów z sektora przemysłu energetyki zawodowej, przemysłu chemicznego, rafineryjnego oraz ciepłowni. Zajmujemy się kompleksowo analizą składu chemicznego osadów eksploatacyjnych, dobraniem technologii czyszczenia chemicznego i trawienia, projektowaniem instalacji prowizorycznych ich kompletacją, dostawą, montażem i nadzorem nad eksploatacją.

Dodatkowo zapewniamy dostawę chemii oraz zajmujemy się neutralizacją ścieków po trawiennych wraz z separacją i utylizacją powstałych osadów. Posiadamy rozbudowaną flotę własnych urządzeń w tym dedykowane pompy obejściowe, pompy dozujące, rurociągi stalowe PN40 o średnicach od DN100 do DN800, armaturę oraz inne urządzenia pomocnicze niezbędne do wykonania czyszczenia chemicznego, trawienia i dmuchania średnich i dużych kotłów i aparatów.

Montaż zasuwy klinowej DN500PN10 na instalacji pomocniczej do czyszczenia chemicznego kotła

Montaż zasuwy klinowej DN500PN10 na instalacji pomocniczej do czyszczenia chemicznego kotła

W ciągu ostatnich kilku lat zrealizowaliśmy dostawy pomocniczych instalacji wraz z kompletem pomp do trawienia kotłów oraz instalacji na terenie największych nowych polskich elektrociepłowni tj w Kozienicach (1075 MW), Jaworznie (910 MW) i Bogatyni (496 MW).

Do projektów podchodzimy w sposób kompleksowy zapewniając naszym Klientom wsparcie od koncepcji po realizację z gwarancją osiągnięcia założonych parametrów technicznych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji z Polsce i Europie – zapraszamy do współpracy.