Obejściowa przepompownia ścieków o wydajności 3000 m3/h w Gorzowie Wielkopolskim

Bypass na terenie oczyszczalni ścieków

Podczas modernizacji oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wielkopolskim, na potrzeby wykonania głównych prac, zaistniała potrzeba zrealizowania koncepcji z projektem, kompletacją i dostawą tymczasowej przepompowni ścieków o wydajności 3000 m3/h. Przepompownia tymczasowa służyła do przesyłu wszystkich dopływających na teren oczyszczalni ścieków na odcinku modernizowanego fragmentu rurociągu i zbiornika (komory rewizyjnej) zlokalizowanych pomiędzy komorą defosfatacji i denitryfikacji oraz kanałem rozprowadzającym ścieki do bioreaktorów.

Układ hydrauliczny

Po zrealizowaniu wizji lokalnej i poznaniu szczegółowych wymagań technicznych służb eksploatacyjnych Oczyszczalni Ścieków oraz Generalnego Wykonawcy naszym zadaniem było opracowanie koncepcji i projektu wykonawczego kompletnej obejściowej przepompowni ścieków wraz z armaturą i rurociągami, przeznaczonej do pracy w trybie automatycznym.

Model 3D przepompowni obejściowej wraz z rurociągami i akcesoriami

W wyniku analizy hydraulicznej okazało się, że na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni ścieków w trakcie prac modernizacyjnych należy zapewnić ciągły (nieprzerwany) przepływ z możliwością auto regulacji w zakresie natężenia przepływu od 100 do 3000 m3/h w zależności od pory dnia i pogody. Nieprzerwany przepływ przez prowizoryczną przepompownię miał ogromne znaczenie dla Użytkownika oczyszczalni ścieków ze względu na proces zachodzący w bioreaktorach. Dodatkową trudność stanowiło niekorzystne ukształtowanie terenu oraz wymóg Inwestora dotyczący skierowania przepływu z komory defosfatacji i denitryfikacji równolegle do trzech oddzielnych kanałów rozprowadzających osad do bioreaktorów. Nasza firma została zaproszona do współpracy przy tym projekcie właśnie ze względu na złożoność założeń technicznych oraz potrzebę wykonania przepompowni obejściowej wraz z instalacją towarzyszącą przystosowanych do niezawodnej pracy w sposób ciągły bez zapewnienia stałej obsługi. Byliśmy odpowiedzialni za dobierane rozwiązania techniczne oraz ich budowę na terenie oczyszczalni, rozruch i nadzór nad eksploatacją.

Obliczenia hydrauliczne

W wyniku zrealizowanej przez nas analizy oraz obliczeń hydraulicznych, na potrzeby realizacji tego zadania, dobraliśmy następujący system pompowy. Tymczasowa przepompownia ścieków składała się z 3 pomp w tym 2 pracujących + 1 rezerwowej. Praca 3 pomp zapewniła przepływ na poziomie >3000 m3/h. Układ sterujący przepompownią posiadał dwa czujniki poziomu. Ponadto zastosowano dwa zestawy pływaków, jeden dla poziomu max a drugi dla poziomu min celem zabezpieczenia układu na wypadek awarii podstawowego czujnika. W systemie sterowania pływaki posiadały priorytet względem czujników i ich zadaniem było wyzwolenie pracy wszystkich pomp w sytuacji osiągnięcia poziomu maximum oraz wyłączenia wszystkich pomp w sytuacji osiągnięcia poziomu minimum. Poziom ścieków w komorze ssawnej był monitorowany w sposób ciągły przez czujnik podstawowy (sonda radarowa). Załączanie się pomp było realizowane w sposób kaskadowy celem zapewnienia równomiernego zużycia.

Zakres dostawy

Ilość pomp – trzy pompy elektryczne sucho stojące produkcji firmy Xylem (Flygt) model 3301 z wirnikami o podwyższonej odporności na zatykanie i wycieranie, typu N wykonany z żeliwa białego o zawartości chromu 25%. Pompy tego typu są przeznaczone do pracy w najcięższych warunkach i pompowania cieczy z zawartością części stałych o konglomeratów włóknistych. To przez opatentowaną technologią N, obejmującą innowacyjny wirnik z funkcją czyszczenia automatycznego, pompy tego typu zapewniły ciągłą i bezproblemową eksploatację oczyszczalni. Każda pompa wyposażona jest w silnik elektryczny przeznaczony do pracy pod wodą, chłodzony pompowanym medium, sześciobiegunowy o mocy 55kW, IP68, 3/400V/50Hz przystosowany do zasilenia przez falownik. W pompach zastosowano specjalne przewody zasilające typu SUBCAB, które mogą pracować zanurzone ściekach. Pompy zostały posadowione poziomo na ramach samonośnych przystosowanych do transportu, przestawiania dźwigiem i wózkiem widłowym. Ramy stalowe są naszego własnego projektu i wykonawstwa wraz z podporami i zostały tak wykonane aby możliwy był ich transport jedna na drugiej tj przez sztaplowanie, co znacznie obniża koszty transportu oraz umożliwia magazynowanie na mniejszej powierzchni.

Pompy zatapialne na ramach samonośnych w układzie poziomym na montażu na sucho.

 • System zasilania i sterowania pompami składający się z agregatów prądotwórczych, przetwornic częstotliwości, paneli sterowania, sterownika PLC z panelem dotykowym HMI, urządzeń pomiarowych jak przetworniki ciśnienia, temperatury, wibracji oraz sonda radarowa do pomiaru poziomu oraz dedykowanego oprogramowania wraz z dwustronną komunikacją. 

   

  Tymczasowa przepompownia obejściowa wraz z instalacją

 • Rurociągu tłocznego tj rurociągów stalowych DN300 łączonych na obejmy szybkiego montażu produkcji firmy VICTAULIC model AGS W77 z uszczelkami z Nitrylu. Rurociąg tłoczny dostępny jest w różnych odcinkach i stanowi standardowe wyposażenie oferowanych przez naszą firmę przepompowni.
 • Układ próżniowy – składający się z pomp membranowych próżniowych odpornych na ścieki, z napędami elektrycznymi. Każda z pomp próżniowych o wydajność 24 l/sek powietrza przy ciśnieniu – 0,9 atm. Dodatkowo dla zapewniania wspomagania zasysania na rurociągach ssawnych zastosowano automatyczne zawory rozdzielcze kulowe, które we współpracy z pompami próżniowymi odpowiadały za ewakuację powietrza z systemu.
 • Rurociągów ssawnych tj rurociągów stalowych DN350 łączonych na obejmy szybkiego montażu produkcji firmy VICTAULIC model AGS W77 z uszczelkami z Nitrylu. 

 • Armatury towarzyszącej w tym zaworów zwrotnych, zasuw klinowych (zasuwy nożowe), zaworów regulacyjnych i innych urządzeń peryferyjnych.

   

  Widok na przepompownię obejściową z lotu ptaka

Tymczasowa przepompownia posiadała system wizualizacji i archiwizacji parametrów technicznych wraz z powiadomieniami SMS na wybrane numery telefonów o stanach awaryjnych. Przepompownia posiadała możliwość pracy w trybie automatycznym oraz ręcznym. Układ został wyposażony w moduł komunikacji MODBUS z którego odebrano sygnały na potrzeby ich implementacji do istniejącego na obiekcie systemu SCADA. Dostarczone i zainstalowane przez nas urządzenia umożliwiły realizację prac modernizacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków bez przerwania przepływu ścieków. Cała realizacja przebiegła sprawnie a urządzenia pracowały bezawaryjnie ku zadowoleniu służb ekspoloatacyjnych oraz Generalnemu Wykonawcy.

Oferujemy usługi pompowania wód opadowych, ścieków surowych, ścieków przemysłowych. Nasze urządzenia znajdują zastosowanie w systemach kanalizacji grawitacyjno ciśnieniowej i kanalizacji grawitacyjnej. Posiadamy pompy i armaturę w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego oraz ze stali kwasoodpornej (stali nierdzewnej). Świadczymy usługi eksploatacji i nadzoru nad pracą oferowanych systemów. Projektujemy i wykonujemy dedykowane systemy do sterowania przepompowniami ścieków. Jesteśmy w pełni wiarygodną i największą w regionie firmą na rynku świadczącą tego typu usługi.