Opróżnianie osadników, bioreaktorów, wielkich komór fermentacyjnych z osadów.

Dysponujemy rozwiązaniem technicznym, które umożliwia odpompowanie gęstych osadów i zawiesin ze zbiorników. Ostatnio na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych zrealizowaliśmy dostawę i wynajem mobilnego agregatu pompowego wraz z akcesoriami do tego celu. Nasza samozasysająca pompa krzywkowa rotacyjna sprzęgnięta z silnikiem elektrycznym z reduktorem obrotów, podczas tego projektu pompowała osad z wydajnością do 80 m3/h.

W zeszłym roku wprowadziliśmy do oferty nową pompę produkcji firmy Gorman Rupp. Jest to pompa wyporowa tłokowa z napędem hydraulicznym do najcięższych zastosowań. Pompa serii SLUDGEKAT może pompować gęsty osad, zawiesinę, pulpę i inne lepkie ciecze z zawartością części stałych o średnicy do 50 mm, z wydajnością do 50 m3/h i wysokością podnoszenia do 11 bar.  W naszej firmie są również dostępne dostępne rozdrabniarki frezowe wolnoobrotowe do ścieków i osadów oraz pompy wirowe odśrodkowe wysokociśnieniowe do zasilania wodą technologiczną prądnicy na potrzeby rozbijania konglomeratów osadu o wysokiej zawartości Suchej Masy. Działamy na terenie całej Polski oraz w krajach sąsiednich 24h/dobę 365 dni w roku.