Pompy odwadniające

Efektywne zarządzanie wodą poprzez przemyślany wybór pomp odwadniających przemysłowych

Duża ilość zalegającej czystej wody (również brudnej) jest bardzo niebezpieczna dla wielu konstrukcji i maszyn. Może prowadzić do szybszego zużywania się elementów metalowych oraz stwarzania niebezpiecznych warunków dla pracowników. Z tego powodu w wielu gałęziach przemysłu stosuje się pompy zatapialne do odprowadzania wody na zewnątrz poza obszar zalanej powierzchni. W jaki sposób należy dobierać tego typu systemy i jak duże mają one znaczenie?

 


Jak działają pompy odwadniające przemysłowe?

Do odwodnienia stosowane są głównie pompy zatapialne, które zanurza się w cieczy. Nie wymagają one odpowiedniego przygotowania i łatwo można je przestawić w dowolne miejsce. Nowoczesne mniejsze modele pomp do odwodnieni resztkowych posiadają fartuchy wokół króćca wlotowego, pozwalające na zbieranie wody utwardzonych powierzchni już z poziomu 2 mm.

Uruchamianie urządzenia odbywa się natomiast automatycznie, najczęściej z pomocą pływaka lub sondy - gdy poziom wody wzrośnie powyżej zadanego poziomu, pływak ustawia się poziomo, co uruchamia wewnętrzny mechanizm i uruchamia pompę. Innym sposobem sterowania może być czujnik ciśnienia, przełącznik ręczny lub sonda hydrostatyczna czy też radarowa.

Jakie zastosowania mają pompy zatapialne do odwadniania?

W jakich przypadkach potrzebna jest pompa przemysłowa do pompowania czystej wody? W wielu przypadkach może być to też brudna woda, zanieczyszczona chemicznie lub zawierająca niewielkie frakcje stałe. W przemyśle takie pompy przeznaczone są do różnych zadań:

 • Usuwanie wody z obszarów przemysłowych, na przykład po zalaniu czy myciu myjką ciśnieniową powierzchni roboczych.
 • Zbieranie ocieków powstających na liniach produkcyjnych.
 • Do wspomagania pracy systemów kanalizacyjnych.
 • Przy drążeniu tuneli i robót ziemnych.
 • Do osuszania wykopów i obiektów znajdujących się poniżej zwierciadła wód gruntowych.
 • W czasie budowania tuneli do zagospodarowania wody pochodzącej z górotworu.
 • Do oczyszczania z wody brudnej kopalni.
 • Drenaż plantacji, pól oraz studni w rolnictwie.
 • Czyszczenie zatkanych basenów.
 • W gospodarstwach domowych jest to doskonały sposób do oczyszczania zalanych pomieszczeń, w tym piwnic. Wiele firm obecnych na rynku oferuje wypożyczanie pompy do takiego użytku domowego.Rodzaje pomp odwadniających w przemyśle

Pompy zanurzeniowe można podzielić według różnych kryteriów. Przeznaczenie, maksymalna moc silnika, wydajność maks, czy maksymalna wysokość podnoszenia to podstawowe parametry różnicujące tego typu urządzenia. Do porównania dodaj także budowę pompy - jest to kluczowy aspekt, o którym się często zapomina. Nic nie da wysoka moc silnika, jeśli pompa nie jest dostosowana do tłoczenia mediów zanieczyszczonych. Z kolei do cieczy czystych, bez osadów i zanieczyszczeń nie nadają się modele ściekowe ze względu na relatywnie niską sprawność hydrauliczną. Z reguły korpus pompy odlewany jest z żeliwa, jednak pompy mogą być również wykonane z tworzyw, ze stali nierdzewnej oraz stali stopowych wykazującej wyższą odporność na trudne środowisko pracy.

Pompy wirowe do pompowania wody czystej

Pompy wirowe do czystej wody charakteryzują się lżejszą budową. Niższa moc silnika pozwala uzyskać wymaganą wysokość podnoszenia i wydajność ze względu na szczelność całej konstrukcji wywołaną małymi tolerancjami między elementami roboczymi. Dzięki temu pompowanie cieczy do czy ze zbiorników odbywa się szybko i bez problemowo. Niestety, tego typu pompy nie nadają się do opróżniania/odwadniania wielu obiektów przemysłowych, gdzie występują zanieczyszczenia chemiczne, mineralne i nawet frakcje stałe, takie jak szmaty, włókniny, piasek czy kamienie.

Pompy przemysłowe do wody brudnej

Pompy do ścieków i zanieczyszczonej wody mają bardziej skomplikowaną budowę i większe tolerancje między elementami roboczymi. Wirnik, korpus, uszczelnienie, silnik oraz inne wrażliwe elementy muszą być chronione przed mniej korzystnym, kwasowym lub zasadowym środowiskiem oraz zużyciem materiałowym wynikającym z abrazyjnego charaktery pompowanego medium. Różnego rodzaju frakcje stałe, jak szmaty i włókniny, w zależności od zastosowanego modelu pompy, mogą być rozdrabniane przez pompę. Takie urządzenie z powodzeniem odprowadzi wody silnie zanieczyszczone, ścieki surowe, osady czy też zamuloną wodę w dowolne miejsce. W przypadku pomp do wody brudnej, moc silnika musi być nieco wyższa niż dla pomp o takich samych parametrach do wody czystej. Wynika to z różnic w sprawności hydraulicznej obu typów pomp, które nie powinny być używane naprzemiennie. Jednocześnie maksymalna wysokość podnoszenia będzie nieco niższa dla pomp do wody brudnej, tak samo jak wydajność maksymalna niż dla pomp jednakowej wielkości przeznaczonych do wody czystej i sprzęgniętych z silnikiem o takiej samej mocy. Wśród pomp do tłoczenia brudnej wody, istnieją także pompy szlamowe, pompy ściekowe, pompy pancerne i szereg innych pomp wirowych i wyporowych.

Pompy chemiczne, pracujące w trudnym środowisku

Wydajność maksymalna czy też maksymalna wysokość podnoszenia nie zawsze są kluczowe. Podczas dobierania pompy zawsze należy zwrócić uwagę na konkretny punkt pracy, to jest wydajność XX m3/h przy wysokości podnoszenia XX m słupa wody. Do cieczy zawierających silne chemikalia, w tym kwasów czy roztworów, stosowana jest pompa chemiczna, która może być wykonana z tworzywa sztucznego lub stali kwasoodpornej. Jeżeli posiada odpowiedni swobodny przelot części stałych sferycznych, to tego typu pompa może być również wykorzystywana do pompowania ścieków przemysłowych. Już podczas doboru należy zwrócić uwagę, czy pompa przeznaczona jest do substancji zanieczyszczonej częściami stałymi czy też do roztworów bez zanieczyszczeń stałych. Bardzo ważnym jest również kryterium temperatury, lepkości, odczynu, ciężaru właściwego oraz uziarnienia.

W przemyśle mamy do czynienia z całą gamą różnorodnych cieczy, które trzeba przepompować, stąd właściwy dobór pompy jest sprawą kluczową, a jeżeli jest przeprowadzony rzetelnie, to zagwarantuje długoterminową i bezawaryjną eksploatację.

W wybranych przypadkach, w ramach pomp chemoodpornych, stosuje się pompy wirowe magnetyczne (wirnik nie jest bezpośrednio podłączony do napędu), pompy wyporowe pneumatyczne, pompy wyporowe śrubowe, pompy wyporowe zębate oraz pompy perystaltyczne.Dobór pompy przemysłowej odwadniającej

W ofercie różnych producentów z całego świata można znaleźć mnóstwo różnych pomp i produktów im towarzyszących. Często dzielą się one na pompy przeznaczone na ścieki, do wody czystej lub lekko zabrudzonej. Rzadziej spotka się profesjonalne pompy chemoodporne, pancerne czy też wyporowe.

Jak jednak dobrać odpowiedni model do swoich potrzeb? Warto skupić się na kilku aspektach.

Pompa zawsze musi być dobrana indywidualnie do konkretnego zastosowania. Oczywiście niektóre modele i typy pomp zachowują pewną uniwersalność i mogą być używane zarówno do odwodnień wykopów, jak i do pompowania ścieków. Jednak każde zastosowanie warto skonsultować z producentem lub dystrybutorem. Przed doborem pompy należy określić pożądane parametry techniczne:

 • wydajność w punkcie pracy (Q)
 • wysokość podnoszenia w punkcie pracy (H)
 • rodzaj pompowanego medium - opis
 • parametry fizykochemiczne pompowanego medium, w tym temperaturę, lepkość, ciężar właściwy, zawartość suchej masy, uziarnienie

Serwis i konserwacja pomp wirowych zanurzeniowych

Obsługa każdego rodzaju pomp wymaga stosowania odpowiednich procedur w zakresie eksploatacji oraz konserwacji. Celem zapewnienia długoterminowej i bezawaryjnej eksploatacji warto jest monitorować pracę pompy przez pomiar, rejestrację i analizę takich danych jak prędkość obrotowa, prąd pobierany przez silnik elektryczny, wydajność, wysokość podnoszenia, wibracje. W wybranych pompach sukcesywnie należy wymieniać ciecze robocze takie jak olej w komorze łożysk, sprzęgle hydrokinetycznym czy w komorze uszczelnienia mechanicznego. Ponadto należy wybierać takie pompy, aby producent czy dystrybutor gwarantował dostęp do części zamiennych w okresie pogwarancyjny. Jeśli uszczelnienie, or-ringi, wirnik, wał czy łożyska lub inna część konstrukcyjna wymaga wymiany, warto posiadać tego typu elementy w magazynie.

Jako firma specjalizująca się w handlu oraz wynajmie pomp, świadczymy usługi z zakresu diagnostyki, serwisu i remontów pomp wybranych producentów. W naszej ofercie, poza sprzedażą i wynajmem pomp, mamy też produkty uzupełniające, jak armatura, urządzenia pomiarowe, węże elastyczne, panele sterowania (AKPiA), rampy przejazdowe i wiele innych produktów towarzyszących.