Próba Ciśnieniowa Kotła J910 w Elektrowni Jaworzno III - Sukces TECH-POMP SERWIS


Wprowadzenie:
W dniu 15 marca 2018 roku, w trakcie budowy Elektrowni Jaworzno III, z poszanowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, firma RAFAKO (E003B7 Sp. z o.o.) odpowiedzialna za realizację budowy nowego bloku, zleciła firmie TECH-POMP SERWIS przeprowadzenie próby ciśnieniowej kotła J910, będącego kluczowym elementem nowoczesnego bloku energetycznego o imponującej mocy 910 MW. TECH-POMP SERWIS, ceniona w branży za swoją renomę, została wybrana do kompletacji, nadzorowania i realizacji tego istotnego etapu. Historia i znaczenie Elektrowni Jaworzno III: Elektrownia Jaworzno III, zbudowana w sercu polskiego Zagłębia Węglowego, od dziesięcioleci stanowi jeden z najważniejszych węzłów w krajowym systemie energetycznym. Otwarcie bloku J910 to nie tylko kamień milowy w historii elektrowni, ale również manifest nowej ery w polskiej energetyce – ery, która podkreśla znaczenie innowacji i dąży do zrównoważonego rozwoju. Blok J910, będący wynikiem wieloletnich prac i planowań, odzwierciedla determinację Polski w dążeniu do bezpieczeństwa energetycznego, jednocześnie adaptując się do rygorystycznych norm środowiskowych. Stawiając czoło wyzwaniom XXI wieku, blok J910 jest przykładem, jak technologia może współgrać z ekologią, łącząc wysoką wydajność z niskim wpływem na środowisko.

Projekt i budowa bloku J910: Projektowanie i budowa bloku J910 były przedsięwzięciem, które wyznaczyło nowe standardy w inżynierii energetycznej. Skomplikowany proces konstrukcyjny obejmował nie tylko aplikację zaawansowanych technologii, ale też wdrożenie innowacyjnych rozwiązań materiałowych, które miały zagwarantować długotrwałą wytrzymałość i niezawodność bloku. Każdy etap budowy był starannie monitorowany, aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa i wydajności. Blok J910, jako jeden z pierwszych w Polsce wykorzystujący technologię nadkrytyczną, stanowił odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na energię, przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W momencie realizacji próba ciśnieniową kotła J910 blok 910 MWW w Jaworznie zaawansowanie budowy bloku przekroczyło 60%. Role i kompetencje TECH-POMP SERWIS: Firma TECH-POMP SERWIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w dziedzinie instalacji ciśnieniowych, była nieodłączną częścią sukcesu bloku J910. Odpowiedzialna za jedną z najbardziej krytycznych faz projektu – próbę ciśnieniową kotła – firma ta zademonstrowała swoje umiejętności i precyzję w działaniu. Dzięki ścisłej współpracy z inżynierami z firmy RAFAKO oraz zewnętrznymi organami dozoru technicznego, TECH-POMP SERWIS przyczyniła się do potwierdzenia, że blok J910 spełnia wszystkie wymagane parametry bezpieczeństwa i gotowości operacyjnej, co z kolei umożliwiło jego bezproblemowe włączenie do systemu energetycznego kraju. W chwili przeprowadzenia próby ciśnieniowej, zaawansowanie budowy bloku przekroczyło poziom 60% i stanowiło jeden z najważniejszych etapów realizacji inwestycji. Przed próbą zakończono kluczowe prace konstrukcyjne, montażowe i instalacyjne, obejmujące fundamenty bloku, konstrukcję nośną kotła, palenisko, przegrzewacz, skraplacz oraz turbozespoły. Późniejsze prace skoncentrowane były na etapie wykończeniowym, obejmującym montaż instalacji elektrycznych i mechanicznych, malowanie konstrukcji, izolację oraz instalację urządzeń bezpieczeństwa. Próba ciśnieniowa, jako jedno z kluczowych wydarzeń inwestycji, miała na celu sprawdzenie szczelności instalacji oraz wytrzymałości materiałów użytych do budowy kotła. W trakcie tej precyzyjnej operacji, kocioł został napełniony wodą pod ciśnieniem wynoszącym 572 bar (ok. 57,2 MPa) dla układu SH oraz 157,2 bar (ok 15,72 MPa) dla układu RH, przewyższając normatywne ciśnienie robocze kotła zgodnie z wytycznymi normy. Próby były realizowane jedna po drugiej i łącznie z procesem napełniania, podgrzewania kotła przed próbą oraz podnoszeniem i utrzymaniem ciśnienia trwały ok 72h. W trakcie próby nie wykryto żadnych nieszczelności w konstrukcji kotła co oznacza, że kocioł został prawidłowo zmontowany i w pełni gotowy do rozpoczęcie procesu czyszczenia chemicznego a potem rozruchu i efektywnej produkcji energii elektrycznej.

Bezpieczeństwo i skuteczność próby ciśnieniowej opierały się na wykorzystaniu wysoko specjalistycznego sprzętu, dostosowanego do najnowocześniejszych standardów technologicznych. Do procesu napełniania kotła wodą użyto pompy wirnikowe wielostopniowe, napędzane silnikami elektrycznymi. Na potrzeby podgrzania wody i konstrukcji kotła przed próbą używano kotłowni mobilnych kontenerowych o łącznej mocy 4 MW, zbiornika buforowego oraz płytowych wymienników ciepła. Temperatura płynu próbnego wynosiła 50 st C. Dobijanie ciśnienia i jego utrzymania w trakcie próby realizowano przy pomocy zestawu pomp wysokociśnieniowych o dużej wydajności. Pomiar ciśnienia i temperatury odbywał się za pomocą zdublowanej i precyzyjnej aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z rejestratorem danych. Próbę ciśnieniową przeprowadził wysoce wykwalifikowany personel z firmy TECH-POMP SERWIS, posiadający doświadczenie w przeprowadzaniu prób ciśnieniowych na różnego rodzaju instalacjach ciśnieniowych na terenie Polski i zachodnich krajów Europy. W trakcie próby, obecni byli przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego, inżynier kontraktu, przedstawiciele generalnego wykonawcy oraz inwestora, czuwający nad prawidłowym przebiegiem operacji i zgodnością z normami, wytycznymi i regulacjami bezpieczeństwa. Próba ciśnieniowa, będąc operacją potencjalnie niebezpieczną, wymagała pełnego przestrzegania procedur bezpieczeństwa. TECH-POMP SERWIS zastosowała wszelkie niezbędne środki, zapewniając płynność i bezpieczeństwo procesu. Wszystkie osoby biorące udział w próbie kotła zostały zapoznane z zakresu instrukcji eksploatacji urządzeń i przeszkolone w jaki sposób przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa całego procesu. Dzięki tym środkom, operacja przebiegła bez żadnych nieprzewidzianych zdarzeń. Próba ciśnieniowa kotła J910 w Elektrowni Jaworzno III to kolejny znaczący sukces firmy TECH-POMP SERWIS. Firma ta może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu prób ciśnieniowych na różnego rodzaju instalacjach ciśnieniowych z dochowaniem wysokiego poziomu jakości. Stosowanie specjalistycznego sprzętu i korzystanie z doświadczonego personelu pozwoliło na profesjonalne i skuteczne przeprowadzenie próby. Firma TECH-POMP SERWIS oferuje kompleksową gamę usług związanych z instalacjami ciśnieniowymi, obejmując badania odbiorowe i diagnostykę instalacji ciśnieniowych w tym przeprowadzanie prób ciśnieniowych oraz detekcji nieszczelności. Zajmujemy się także projektowaniem, kompletacją, montażem i rozruchami popartymi szkoleniami z eksploatacji różnorodnych systemów obsługi cieczy. Firma TECH-POMP SERWIS realizowała największe próby ciśnieniowe obiektów energetycznych w Polsce i z sukcesem realizuje również próby ciśnieniowe podobnych obiektów za granicą. Posiada ona prestiżowe certyfikaty ISO 9001; 14001 oraz 45001 potwierdzające wysoką jakość świadczonych usług.

Wybierając TECH-POMP SERWIS, klient zyskuje pewność co do bezpieczeństwa swoich instalacji ciśnieniowych. Firma ta kładzie nacisk na wysoką jakość usług oraz profesjonalne podejście do każdego zlecenia, co potwierdza sukces próby ciśnieniowej w Elektrowni Jaworzno III, Elektrowni Opole Blok 5 i 6, Elektrowni Turów w Bogatyni, Elektrowni w Płocku i wielu innych. TECH-POMP SERWIS to solidny partner w dziedzinie badania instalacji ciśnieniowych, gwarantujący bezpieczeństwo i niezawodność. Próba ciśnieniowa kotła J910 w Elektrowni Jaworzno III to nie tylko wydarzenie techniczne o znaczącej skali, ale również potwierdzenie doskonałego przygotowania i kompetencji firmy TECH-POMP SERWIS. Zastosowanie najnowocześniejszego sprzętu, wykwalifikowanej kadry, rygorystycznego przestrzegania norm bezpieczeństwa, to wszystko czyni tę firmę liderem na rynku usług związanych z instalacjami ciśnieniowymi. Jako partner ważnych projektów dla elektrowni, TECH-POMP SERWIS wpisuje się w trend rozwijającej się technologii energetycznej w Europie, dostarczając nie tylko usługi przeglądów i prób ciśnieniowych czy detekcji nieszczelności, ale również uczestnicząc aktywnie w budowie i utrzymaniu obiektów kluczowych dla europejskiego systemu elektroenergetycznego.


Dzięki zdolnościom firmy TECH-POMP SERWIS do kompleksowej obsługi instalacji ciśnieniowych, generalni wykonawcy mają solidnego partnera w realizacji projektów z zakresu energetyki. Inwestycje zarządzane funduszami inwestycyjnymi znalazły solidne wsparcie w postaci doświadczonego wykonawcy, co zapewniło osiągnięcie założonych celów w zakresie utrzymania wysokiego poziomu jakości w krajowym i europejskim systemie elektroenergetycznym. Próba ciśnieniowa kotła J910 w Elektrowni Jaworzno III to nie tylko etap budowy bloku energetycznego, ale także kluczowy test technologiczny, potwierdzający spełnienie restrykcyjnych norm i standardów bezpieczeństwa. Realizacja budowy nowego bloku, zakres ochrony środowiska i parametry nadkrytyczne są jednymi z najważniejszych etapów inwestycji, a TECH-POMP SERWIS, dzięki swojej renomie i doświadczeniu, jest w stanie sprostać najwyższym wymaganiom.  Na zakończenie inwestycji, gdy blok energetyczny został przekazany do użytku, firma TECH-POMP SERWIS nadal pełni rolę ważnego partnera w obszarze obsługi technicznej i utrzymania ruchu. To właśnie wtedy, po zakończeniu budowy, sprawdzenie szczelności, przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i zewnętrznych, oraz regularna obsługa techniczna w trakcie przestojów technologicznych czy remontów są kluczowe dla długotrwałej i efektywnej eksploatacji elektrowni. W obszarze elektrowni Jaworzno, będącej częścią kopalń grupy Tauron, TECH-POMP SERWIS miała szansę w pełni wykorzystać swoje doświadczenie w obszarze kompletacji, dostawy i obsługi urządzeń ciśnieniowych. Współpraca z zakresem dostawy urządzeń ciśnieniowych, obsługą techniczną oraz przeprowadzaniem prób ciśnieniowych stała się kluczowym elementem utrzymania bezpieczeństwa i efektywności energetycznej we wszystkich tego typu inwestycjach. W kontekście bezpieczeństwa osób wykonujących prace montażowe i obsługowe, firma TECH-POMP SERWIS, przestrzegając zasad dotyczących higieny pracy, dostarcza kompleksowe rozwiązania dla ochrony pracowników. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo personelu, firma ta kładzie nacisk na inwestowanie w technologie i procedury, które minimalizują ryzyko wypadków oraz zagrożeń wynikających z eksploatacji urządzeń ciśnieniowych.

Kolejnym istotnym aspektem współpracy z TECH-POMP SERWIS jest podział projektu oraz umowa wspólników określająca zakres działań i odpowiedzialności. Jasno zdefiniowane role w ramach współpracy są kluczowe dla efektywnej realizacji projektu oraz osiągnięcia zamierzonych celów. W ramach wymagań określonych przez politykę klimatyczną i zgodnie z założeniami Polskiego Funduszu Rozwoju, TECH-POMP SERWIS przyczynia się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i innych gazów szkodliwych. Dostosowując się do restrykcyjnych norm, firma ta angażuje się w projektowanie i budowę nowoczesnych urządzeń oraz stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska. Aspekty środowiskowe: Blok J910 w Elektrowni Jaworzno III został zaprojektowany z myślą o minimalizacji wpływu na środowisko, co odzwierciedla zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Zastosowanie zaawansowanych technologii, takich jak techniki odsiarczania spalin, pozwoliło nie tylko na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów, ale także na wykorzystanie odpadów w procesach produkcyjnych. Integracja systemów ekologicznych czyni blok J910 przykładem dla przyszłych inwestycji energetycznych, które będą równoważyć potrzeby energetyczne z troską o naturę. Bezpieczeństwo pracy i standardy: Priorytetem w każdym aspekcie realizacji bloku J910 było bezpieczeństwo pracowników. Od zastosowania odpowiedniego sprzętu ochronnego po wdrożenie rygorystycznych procedur, wszystko było monitorowane, aby zagwarantować najwyższe standardy. Regularne audyty i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy zapewniły, że każdy etap projektu był nie tylko efektywny, ale i bezpieczny dla wszystkich zaangażowanych. Wpływ społeczny i gospodarczy: Realizacja bloku J910 przyniosła Jaworznu i okolicom wymierne korzyści społeczne i gospodarcze. Nowe miejsca pracy, zarówno w trakcie budowy, jak i po uruchomieniu bloku, przyczyniły się do zmniejszenia lokalnego bezrobocia. Współpraca z lokalnymi dostawcami i firmami stymulowała rozwój gospodarczy, zaś inwestycja stała się katalizatorem dalszego rozwoju regionu, wspierając zarówno infrastrukturę, jak i lokalną przedsiębiorczość.


Kwestie ekonomiczne i kontrakt mocowy: Zabezpieczenie projektu bloku J910 przez 15-letni kontrakt mocowy stanowi fundament ekonomicznej stabilności i długoterminowej rentowności inwestycji. Takie strategiczne porozumienie nie tylko zapewnia przewidywalny przepływ finansów, ale również wzmacnia konkurencyjność Elektrowni Jaworzno III na rynku, oferując gwarancję dostaw energii w ustalonym wolumenie i cenie. Jest to szczególnie ważne w kontekście fluktuacji cen surowców i zmieniających się warunków rynkowych, zapewniając elektrowni stabilne źródło dochodu i możliwość planowania przyszłych inwestycji. Wyzwania i przeszkody: Każdy projekt na taką skalę jak budowa bloku J910 napotyka na wyzwania, które wymagają adaptacji i elastyczności. Przeszkody takie jak pandemia COVID-19 wywołały szereg opóźnień i wymusiły wprowadzenie zmian organizacyjnych, aby zachować ciągłość prac. Mimo tych przeciwności, zaangażowanie i elastyczność zespołów projektowych i wykonawców umożliwiły przystosowanie się do nowych realiów i zakończenie prac zgodnie, co dowodzi o wytrwałości i zdolności adaptacyjnej wszystkich zaangażowanych w projekt. Współpraca z innymi podmiotami: Kluczowym elementem sukcesu bloku J910 była współpraca z RAFAKO S.A. oraz innymi partnerami technologicznymi i biznesowymi. Efektywna koordynacja między różnymi podmiotami i ich specjalistycznymi zespołami doprowadziła do synergii, która była niezbędna do zrealizowania wszystkich aspektów tego skomplikowanego przedsięwzięcia. Wspólna praca nad projektowaniem, budową, a także integracją systemów technicznych, przyczyniła się do stworzenia bloku J910 jako przykładu doskonałej współpracy międzysektorowej.

Przyszłość i perspektywy rozwoju: Rozpoczęcie pracy bloku J910 w Elektrowni Jaworzno III otwiera nowe możliwości dla przyszłego rozwoju. Planuje się dalsze inwestycje mające na celu nie tylko zwiększenie wydajności produkcyjnej, ale także kontynuację trendu zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko. Obejmują one m.in. modernizacje istniejących instalacji oraz potencjalne wdrożenie nowych technologii odnawialnych źródeł energii, które współgrałyby z tradycyjnymi metodami produkcji energii. Technologie i innowacje: Blok J910 jest wyposażony w innowacyjne turbozespoły wysokiej sprawności, które stanowią klucz do lepszej ekonomiki produkcji energii. Inwestycja ta jest odzwierciedleniem zaangażowania w ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych, które mogą przynieść dalsze korzyści operacyjne i ekologiczne, a także zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii. Edukacja i szkolenia: Inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe, które zostały wdrożone juz na etapie budowy, odgrywają strategiczną rolę w rozwoju kapitału ludzkiego Elektrowni Jaworzno III. Programy te są zaprojektowane, aby nie tylko podnosić kwalifikacje obecnych pracowników, ale również kształcić przyszłe pokolenia specjalistów energetycznych, które będą kontynuować pracę nad innowacjami i efektywnością w sektorze. Zarządzanie projektem: Efektywne zarządzanie projektem bloku J910, oparte na sprawdzonych metodologiach zarządzania projektami, umożliwiło jego sukces. Skrupulatne monitorowanie postępów, kontrola jakości na każdym etapie, oraz dynamiczne zarządzanie zasobami były kluczowe dla zgodnej z budżetem realizacji projektu. Komunikacja i relacje z interesariuszami: Aktywna i przejrzysta komunikacja z interesariuszami projektu bloku J910 miała istotny wpływ na budowanie zaufania i wsparcia społecznego. Regularne spotkania, raporty postępu oraz otwarty dialog z lokalną społecznością, mediami i organami regulacyjnymi pozwoliły na skuteczne zarządzanie oczekiwaniami i tworzenie pozytywnego wizerunku projektu.

Polityka klimatyczna: Projekt bloku J910 w Elektrowni Jaworzno III został zaprojektowany z uwzględnieniem polityki klimatycznej Polski, kładąc nacisk na zredukowanie śladu węglowego. Zaawansowane technologie odsiarczania spalin i zastosowanie efektywnych systemów redukcji emisji szkodliwych gazów świadczą o zaangażowaniu projektu w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i promocję zrównoważonej energetyki. Ponadto jest to jeden z ostatnich nowo wybudowanych bloków węglowych w kraju. Kolejne inwestycje tego typu w Polsce to elektrownie gazowe i atomowe. Analiza ryzyka i ubezpieczenia: Kompleksowa analiza ryzyka projektu bloku J910 pozwoliła na identyfikację potencjalnych zagrożeń i wdrożenie adekwatnych strategii ubezpieczeniowych. Obejmowały one zarówno ryzyko konstrukcyjne, operacyjne, jak i środowiskowe, zapewniając kompleksową ochronę inwestycji. Utrzymanie i obsługa techniczna: Dla zapewnienia długotrwałej i bezawaryjnej pracy bloku J910, opracowano szczegółowy plan utrzymania i obsługi technicznej. Regularne inspekcje, konserwacje oraz szybka reakcja na ewentualne awarie są kluczowe dla utrzymania wysokiej wydajności i niezawodności instalacji. To właśnie w tej dziedzinie firma TECH-POMP SERWIS prężnie się rozwija. Studium przypadku i nauka wyciągnięta z projektu: Projekt bloku J910 został szczegółowo przeanalizowany i posłuży nie tylko firmie TECH-POMP SERWIS jako studium przypadku dla przyszłych inwestycji energetycznych. Doświadczenia i wnioski z tego projektu dostarczają nam i innym wykonawcom cennej wiedzy na temat zarządzania dużymi projektami energetycznymi, innowacji technologicznych, a także strategii adaptacji do zmieniających się wymogów środowiskowych i gospodarczych.