Próby ciśnieniowe oraz próby wytrzymałościowe

Zajmujemy się kompleksową realizacją prób wytrzymałościowych i prób ciśnieniowych różnego rodzaju instalacji i systemów, m.in. kotłów, rurociągów pary wysokoprężnej, rurociągów wody chłodzącej, ropociągów. W swojej pracy wykorzystujemy mobilne urządzenia do wytwarzania wody demineralizowanej, transferu, podgrzewania, recyrkulacji i filtracji. Ciśnienie próby wytwarzamy w oparciu o nurnikowe pompy wysokociśnieniowe spalinowe i elektryczne, a testowane systemy doposażamy w urządzenia pomiarowe do monitorowania i rejestracji temperatury i ciśnienia. Mamy rozległe doświadczenia w realizacji prób wytrzymałościowych i ciśnieniowych do 1000 bar na terenie obiektów przemysłowych w całej Europie.