SEZON GRZEWCZY ROZPOCZĘTY

flota naszych kotłowni kontenerowych, zbiorników paliwa i wymienników ciepła jest po przeglądach i przygotowana do pracy. Posiadamy kotłownie mobilne o mocach od 300 do 5000 kW zabudowane w kontenerach morskich. Zapraszamy do współpracy – info@kontrolatemperatury.pl