Tymczasowa przepompownia

Dla oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych w województwie mazowieckim zrealizowaliśmy projekt związany z dostawą, montażem, rozruchem i eksploatacją tymczasowej przepompowni obejściowej. Bypass naszego projektu został zrealizowany w oparciu o samozasysające pompy Gorman Rupp model T10 z wirnikami śrubowymi, armaturą towarzyszącą oraz siecią rurociągów przesyłowych. W pełni zautomatyzowana przepompownia ścieków została wyposażona w telemetrię umożliwiającą podgląd oraz zdalne sterowanie parametrami technicznymi. Ponad sześć miesięcy ciągłej bezawaryjnej pracy pompowni na ściekach surowych potwierdza najwyższą jakość i niezawodność dostarczanych przez nas systemów. Oferujemy kompletne tymczasowe przepompownie ścieków szyte na miarę dla naszych Klientów. Zapraszamy do współpracy – www.transferwody.pl