Tymczasowa przepompownia ścieków

Na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu zmobilizowaliśmy tymczasową przepompownię ścieków. Instalacja została dostarczona w związku z pracami modernizacyjnymi w przepompowni głównej, dotyczącymi wymiany pomp. Nasz zespół był odpowiedzialny za projekt, kompletację, dostawę, montaż i rozruch części mechanicznej przepompowni tymczasowej o wydajności 4000 m3/h wraz z armaturą i rurociągami. W projekcie zostały zastosowane innowacyjne rozwiązania techniczne dotyczące układu próżniowego do wspomagania zasysania. Umożliwiło to posadowienie pomp odśrodkowych wirowych do ścieków na poziomie terenu. Dzięki temu rozwiązaniu, generalny wykonawca uzyskał do dyspozycji szerszy front robót. TECH-POMP SERWIS zapewnia kompleksowe rozwiązania techniczne dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Zobacz film z tego projektu!

https://www.youtube.com/watch?v=vlchws5XOKo