ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU SPÓŁKI

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 17.03.2022 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby TECH-POMP SERWIS Sp. z o.o. Nowy adres siedziby firmy to:

ul. Warszawska 99, 05-074 Hipolitów.

Pozostałe dane Spółki takie jak nr KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian. Dotychczasowe adresy mailowe, podobnie jak numery telefonów, również nie ulegają zmianie.

Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych. Prosimy również o kierowanie bieżącej korespondencji na nowy adres siedziby Spółki, jak również o ujawnianie nowego adresu siedziby Spółki na wszelkich fakturach, rachunkach lub innych dokumentach kierowanych do TECH-POMP SERWIS Sp. z o.o. Jednocześnie informujemy, że zmiana adresu Spółki pozostaje bez wpływu na ważność podpisanych umów i nie wymaga ich zmiany.

Z poważaniem,
Michał Jelnicki
Prezes Zarządu

 

ZOBACZ: Pismo dot. zmiany adresu