Próby ciśnieniowe rurociągów na terenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Budowa infrastruktury gospodarki wodnej wraz z ujęciem mobilnym oraz infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej w ramach budowy Kwatery Południowej na obiekcie głównym – Żelazny Most.

Inwestycja zlokalizowana jest wokół największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych, należących do KGHM Polska Miedź. Próby ciśnieniowe rurociągów o długości 4874,5 m i średnicy DN1000 oraz DN800 zostały przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm PN-EN805;2002. Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych w ramach próby ciśnieniowe rurociągów na terenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Próby ciśnieniowe rurociągów – założenia.

Rurociąg na czas wykonywania próby ciśnieniowej został zabezpieczony przed przemieszczeniem oraz zadbaliśmy o bezpieczeństwo obiektu dookoła terenu wykonania prób oraz terenów przyległych obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej rurociągów został on podzielony na 4 sekcje. Badane odcinki rurociągu zostały zamknięte z wykorzystaniem tymczasowej armatury (kołnierzy zaślepiających / zaworów). Ciśnienie robocze w najniższym miejscu rurociągu wynosiło Pr=7,3 bar. Ciśnienie próbny mierzone w najniższym punkcie Pp = 1, 5 x Pr = 11 bar.

Od momentu rozpoczęcia napełniania rurociągu aż do końca trwania próby na terenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wszystkie prace na rurociągu i instalacji towarzyszącej niezwiązane z próbą zostały wstrzymane. Podczas procesu napełniania rurociąg został odpowietrzony. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby ciśnieniowej rurociągów upewniono się, że aparatura pomiarowa została prawidłowo zainstalowana i posiadała aktualne świadectwa wzorcowania. Wodę do napełnienia rurociągu pobierano z istniejącego rurociągu tłocznego zlokalizowanego w komorze E1d/W4, oddalonego od miejsca wykonywania próby na terenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych o około 300 m. Ujęcie wody do próby umożliwiało podłączenie się armaturą tymczasową DN300 i rozbiór tj. pobór wody z wykorzystaniem tymczasowych węży tłocznych z ciśnieniem ok 4,5 bara co znacznie ułatwiało przeprowadzenie próby ciśnieniowe rurociągów. Urządzenie do pomiaru przepływu, ciśnienia i rejestracji parametrów technicznych próby zostały zainstalowane z komorze KZ2.

Schemat rurociągu

Schemat rurociągu

Opis przebiegu prac

Po odpowietrzeniu układu obniżono ciśnienie w rurociągu do ciśnienia atmosferycznego w ` najwyższym punkcie instalacji i pozostawiono na okres relaksacji trwający 90 min w celu uwolnienia naprężeń wywołanych przez ciśnienie oraz aby skutecznie odpowietrzyć rurociąg.

Schemat instalacji do próby

Schemat instalacji do próby

Po zakończeniu okresu relaksacji w ramach próby zintegrowanej podniesiono ciśnienie w rurociągu w sposób jednostajny przez czas nie krótszy niż 10 min do wartości ciśnienia próby Pr równego 11 bar. Utrzymano ciśnienie próby przez okres 30 min przez dobijanie na potrzeby zlokalizowania wycieków. Pozostawiono następnie rurociąg na okres 1h bez utrzymywania ciśnienia próby przez dobijanie na potrzeby wydłużenia się rurociągu w skutek pełzania lepkosprężystego. Zmierzono ciśnienie pod koniec tego procesu i obliczono dopuszczalny ubytek wody w litrach. Po potwierdzeniu dopuszczalnego zakresu układ został poddany próbie głównej. Na jednym z odcinków usunięto wycieki przez dokręcenie armatury kołnierzowej i poddano rurociąg, po zakończeniu okresu relaksacji trwającym min 90 min, kolejnej próbie zintegrowanej oraz próbie głównej.

Dlaczego my?

Wykonujemy próby ciśnieniowe rurociągów dla wszystkich gałęzi przemysłu, pracujemy z ciśnieniem od 6 do 1200 bar (atmosfer) lub więcej, samo przeprowadzenie prób ciśnieniowych na różnych obiektach to dla nas niemalże codzienność. Usługi wykonujemy kompleksowo, dlatego przy wytworzeniu odpadów po usługach pomagamy w utylizacji, w razie potrzeby również dbamy o badanie substancji. Nasze usługi oferujemy dla Klientów z Polski oraz Europy. Zapraszamy do współpracy!

Zdjęcia z wykonywanych prac:

Montaż tymczasowej armatury

Montaż tymczasowej armatury

Widok na składowisko odpadów poflotacyjnych

Widok na składowisko odpadów poflotacyjnych

 

Tymczasowy rurociąg tłoczny - zwijany wąż poliuretanowy DN300 do napełniania testowanego układu.

Tymczasowy rurociąg tłoczny – zwijany wąż poliuretanowy DN300 do napełniania testowanego układu.