Bypass instalacji przemysłowych i kanalizacyjnych – czym jest i dlaczego się go stosuje ?

Bypass jest to instalacja obejściowa. Prowizoryczne (tymczasowe) rozwiązanie techniczne umożliwiające pominięcie fragmentu lub kompletnej instalacji permanentnej na potrzeby realizacji jej przeglądu, remontu, wymiany na nową czy też modernizacji.

Zastosowanie instalacji obejściowej umożliwia zachowanie przepływu medium przez instalację prowizoryczną w trakcie trwania prac związanych z instalacją permanentną. W praktyce stosuje się wiele różnych rodzajów i wielkości instalacji obejściowych (bypassów) w zależności od indywidualnych potrzeb każdego projektu.

Bypassy wykorzystuje się we wszystkich sektorach przemysłu przy czym każda instalacja obejściowa różni się od siebie. Podstawowe różnice to rodzaj medium. Może być to woda, ścieki, osady, paliwa, para, oleje i wiele innych rodzajów cieczy.

Kolejną różnicą jest wydajność instalacji obejściowej tj istnieją przypadki zapotrzebowania na małe przepływy rzędu 50-200 m3/h, średnie przepływy od 200-5000 m3/h oraz duże przepływy tj powyżej 5000 m3/h.

Dobór instalacji obejściowej

Wszelkie rozważania dotyczące zaprojektowania, doboru i zamówienia odpowiedniej instalacji obejściowej należy rozpocząć od zidentyfikowania szczegółowych wymagań instalacyjnych i oczekiwanych parametrów technicznych.

Poziom złożoności instalacji obejściowych zdecydowanie różni się od siebie i jest uwarunkowany podstawowymi założeniami:

  • rodzaj i parametry fizykochemiczne medium,
  • oczekiwane natężenie przepływu,
  • wymagane ciśnienie,
  • geometryczna wysokość ssania,
  • statyczna wysokość podnoszenia,
  • długość, profil oraz przebieg trasy instalacji obejściowej,
  • rodzaj preferowanego zasilania (elektryczne czy diesel),
  • środowisko pracy jak np strefa wybuchowości, ryzyko zamarznięcia, instalacja pływająca, podziemna,
  • kryterium niezawodności eksploatacyjnej i uzasadnienie dla zastosowania zapasu

Transport ścieków

Jednym z kluczowym segmentów rynku instalacji obejściowych jest przemysł komunalny. To właśnie przy okazji remontów i modernizacji sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków najczęściej dochodzi do potrzeby zastosowania instalacji i przepompowni obejściowych w wykorzystaniem pomp do transportu ścieków surowych, osadów czy też wody technologicznej.

Instalacja obejściowa może być relatywnie prostym rozwiązaniem technicznym i składać się np jedynie z rurociągu lub może być bardzo złożona i swoim zakresem obejmować dużo więcej urządzeń w tym agregaty pompowe (pompy), agregaty prądotwórcze, armaturę, system sterowania, rurociągi, układ próżniowy do wspomagania zasysania, podpory i jednocześnie zapewniać możliwość realizacji zdalnego nadzoru nad eksploatacją.

BYPASS kanalizacji

W zakresie transferu ścieków surowych należy zawsze brać pod uwagę aspekt obecności w ściekach części stałych, włóknin, szmat i innymi konglomeratów włóknistych które w przypadku niewłaściwie dobranych pomp lub armatury mogą sprawiać rażące problemy eksploatacyjne.

Dobór instalacji obejściowej w tym zestawu pomp ściekowych jest zawsze poprzedzony wizją lokalną, analizą modelu hydraulicznego, kalkulacją kosztów eksploatacyjnych z uwzględnieniem sprawności energetycznej oraz niezawodności eksploatacyjnej przy równoległej konsultacji z klientem wszelkich możliwych wariantów. Takie działanie gwarantuje osiągnięcia oczekiwanych parametrów technicznych przez instalację obejściową i jej bezawaryjną eksploatację.

Pompy zatapialne, pompy ze wspomaganiem zasysania, pompy samozasysające, pompy wirowe odśrodkowe, pompy z wirnikiem śrubowym

Wymagane parametry techniczne, rodzaj pompowanego medium oraz dostępne miejsce montażu determinują jakiego rodzaju agregaty pompowe należy zastosować w danej instalacji obejściowej. Podczas projektowania modelu hydraulicznego należy zwrócić uwagą na najdrobniejsze szczegóły realizując niezbędne obliczenia do których oferujemy dostęp naszym klientom.

Dobór odpowiedniej pompy, rodzaju i wielkości napędu, średnicy linii ssącej, średnicy linii tłocznej oraz typu i rodzaju armatury wynika wprost z obliczeń oraz analizy wyników modelu hydraulicznego kompletnego systemu. Sterowanie instalacją obejściową może być realizowane ręcznie, z poziomu obsługi obiektu na którym instalacja się znajduje lub całkowicie zdalne z wykorzystaniem centralnej dyspozytorni zapewniającej podgląd na żywo wszystkich parametrów technicznych instalacji obejściowej oraz jej wyłączenie i załączenie przy zachowaniu odpowiedniej procedury eksploatacyjnej. Zarówno bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń jak i bezpieczeństwo dostępu do monitorowanych danych jest dla nas najwyższym priorytetem.

Bypassy ściekowe

Zastosowanie bypassów ma miejsce zarówno w obszarach miejskich, terenach przemysłowych jak i na obiektach pływających. Wykorzystywane materiały jak i rozwiązania techniczne muszą być dopasowane do warunków pracy oraz spełniać szereg standardów i norm w zależności od zastosowania i miejsca montażu. Przykładowo pompy samozasysające doskonale sprawdzają się we wszystkich zastosowaniach gdzie różnica poziomów pomiędzy lustrem wody a osią wirnika pompy nie przekracza 7,5 metra. Zaś pompy zatapialne wielokrotnie stanowią jedyne możliwe rozwiązanie w danym projekcie z uwagi na inne uwarunkowania techniczne.

Zagadnienie instalacji obejściowych kolektorów ściekowych czy też przepompowni ścieków czyli tzw bypass kanalizacji jest zwykle istotnym elementem całości zakresu prac kontraktowych i wymaga zaangażowania sprawdzonych środków i wiarygodnego Wykonawcy.

Jesteśmy firmą która od początku swojej działalności specjalizuje się w projektowaniu, kompletacji, montażu, wynajmie oraz nadzorze nad eksploatacją kompletnych instalacji obejściowych w różnych gałęziach przemysłu. Nasze urządzenia pracowały i pracują na wielu oczyszczalniach i przepompowniach w Polsce i zagranicą.

We flocie urządzeń przeznaczonych do wynajmu posiadamy bardzo rozbudowany park maszynowy w tym pompy, rury, zawory, przepustnice, zasuwy klinowe, mosty rurowe, kompensatory, systemy sterowania do pojedynczych pomp jak i kompletnych pompowni, falowniki, agregaty prądotwórcze, systemy próżniowe, urządzenia pomiarowe, podpory regulowane i wiele innych komponentów z których mogą być zbudowane instalacje obejściowe. Nasze rurociągi przesyłowe w tym rury stalowe, rury z tworzywa sztucznego PE, zwijane węże poliuretanowe, węże gumowe są najwyższej jakości i sprawdzają się nawet w najcięższych warunkach pracy.

W ramach naszych doświadczeń możemy pochwalić się realizacją wielu projektów z tej dziedziny zarówno na terenie Polski jak i innych krajów Europejskich. Realizujemy kompleksowo bypassy kanalizacji i innych instalacji przemysłowych, bez ograniczeń w zakresie oczekiwanej wydajności czy wymaganego ciśnienia. Oferujemy naszym klientom pełne wsparcie przy małych, średnich i dużych projektach tego typu. Od koncepcji po wykonawstwo. Zapraszamy do kontaktu !

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu dotyczącego instalacji obejściowej obiegu wody chłodzącej

https://youtu.be/HjdMj_3Tw_k