Detekcja nieszczelności

  • Diagnostyka rurociągów, zbiorników, armatury oraz całych instalacji
  • Detekcja nieszczelności gazami znakującymi
  • Badanie instalacji metodą emisji akustycznej

Przeprowadzamy kompleksową diagnostykę różnego typu instalacji w celu wykrycia i lokalizacji nieszczelności. Metoda diagnostyczna dobierana jest indywidualnie do każdego projektu w zależności od typu instalacji.

DIAGNOSTYKA W FORMIE PRÓB CIŚNIENIOWYCH ORAZ PRÓB HYDROSTATYCZNYCH

  • próby ciśnieniowe wodne wraz z korekcją medium oraz podgrzewaniem w zakresie ciśnień do 1600 Bar
  • próby olejowe w zakresie ciśnień do 100 Bar
  • próby z użyciem gazów sprężonych w zakresie ciśnień do 150 Bar przy systemach o dużej objętości
  • próby hydrostatyczne przy obiektach otwartych, bezciśnieniowych

 

DETEKCJA NIESZCZELNOŚCI GAZAMI ZNAKUJĄCYMI
Detekcja nieszczelności gazami znakującymi helem lub wodorem pozwala na dokładne określenie miejsca i wielkości wycieku. Ma szerokie zastosowanie przy instalacjach próżni, wodorowych, sprężonego powietrza, chłodniczych oraz wszędzie tam, gdzie szczelność Instalacji ma kluczowe znaczenie. Detekcja nieszczelności wykonywana metodą próżniową za pomocą mobilnych spektrometrów masowych umożliwia dokładną lokalizację wycieku.

Detekcja wykonywana metodą ciśnieniową za pomocą sond o długości do 50 m pozwala na szybkie i sprawne dotarcie do miejsc trudno dostępnych. Detekcja gazami znakującymi umożliwia szybkie wykrycie nieszczelności bez konieczności długotrwałego przestoju linii technologicznych. Poziom wykrytych nieszczelności w warunkach terenowych dochodzi do 10-9 mbar • l/s.

BADANIE STANU INSTALACJI METODĄ EMISJI AKUSTYCZNEJ
Badanie stanu instalacji metodą emisji akustycznej opiera się na pomiarach dźwięków generowanych przez materiał. Proces taki zachodzi najczęściej w sytuacjach, gdy obiekt jest poddawany obciążeniu (mechanicznemu lub termicznemu) powodującemu zniekształcenia, które to pośrednio są źródłem dźwięku. Badanie tą metodą pozwala na wykrycie i określenie lokalizacji wad w konstrukcji instalacji, takich jak wady materiałowe, wady spoin, wycieków czy punkty korozji. Pomiary I analizy emisji akustycznej najczęściej stosuje się w instalacjach pneumatycznych i hydraulicznych oraz w zbiornikach cieczy i gazów. Zastosowanie tej metody badań nieniszczących pozwala na wykrywanie uszkodzeń takich jak pęknięcia, wycieki, deformacje plastyczne czy korozja. Metoda ta pozwala na uniknięcie kosztownych operacji zatrzymania i uruchomienia instalacji i jest odpowiednia dla nieszczelności do 10-3 mbar • l/s.