Projektowanie

  • Projektowanie 3D i 2D
  • Modelowanie instalacji
  • Obliczenia hydrauliczne

W projektowaniu instalacji tymczasowych, obok wiedzy i doświadczenia, bardzo często kluczowym czynnikiem jest czas. Dynamiczny rynek, a także realizowane projekty wymagają umiejętności elastycznego działania i adaptacji do zmieniających się warunków. W celu zapewniania najwyższej jakości oferowanych usług nasi inżynierowie w procesie projektowania wykorzystują najnowocześniejsze oprogramowanie. Wspomaganie komputerowe znacznie ułatwia szybkie i rzetelne opracowanie rozwiązań, które sprostają oczekiwaniom naszych Klientów.

Modele 3D kompletnych instalacji hydraulicznych oraz poszczególnych jej elementów stanowią punkt wyjścia do przygotowania rysunków złożeniowych i montażowych, a także służą za wizualizację projektu. Często model 3D wykorzystywany jest również w celu wykonania rzutu na plan generalny terenu, gdzie realizowany jest projekt. Pozwala to ocenić czy zaplanowana trasa instalacji nie będzie tworzyć ewentualnych kolizji z innymi obiektami, czy nie zostaną zablokowane ważne ciągi komunikacyjne oraz czy lokalizacja instalacji nie zablokuje możliwości prowadzenia prac Innym zespołom.

Dzięki specjalistycznym programom nasi inżynierowie sporządzają dokumentację projektową 2D oraz schematy i obliczenia hydrauliczne, które pozwalają na zapewnienie oczekiwanych parametrów pracy instalacji.


.