Projektowanie

  • Projektowanie 3D i 2D
  • Modelowanie instalacji
  • Obliczenia hydrauliczne

Instalacje tymczasowe, szybkie projekty i dynamiczny rynek

W projektowaniu instalacji tymczasowych, obok wiedzy i doświadczenia, bardzo często kluczowym czynnikiem jest czas. Dynamiczny rynek, a także charakter realizowanych projektów wymagają umiejętności elastycznego działania i adaptacji do zmieniających się warunków.

W celu zapewniania najwyższej jakości oferowanych usług nasi inżynierowie w procesie projektowania posługują się najnowocześniejszym oprogramowaniem, uczestniczą w szkoleniach i stale poszerzają wiedzę.

Wprowadzenie wspomagania komputerowego do naszej firmy znacznie usprawniło cały proces opracowywania koncepcji rozwiązań, które sprostają oczekiwaniom naszych Klientów. Do naszej dyspozycji mamy programy, których funkcje wspomagają nas na każdym etapie projektowania.

W zależności od specyfikacji realizowanych projektów projektowanie może mieć inny charakter.

 

Obliczenia hydrauliczne, projektowanie 3D i 2D instalacji hydraulicznych i instalacji sanitarnych

W przypadku projektowania tymczasowych instalacji sanitarnych po wskazaniu wytycznych i założeń przez Klienta zawsze zaczynamy od tworzenia szkicu rozwiązania. W kolejnym kroku dążymy do weryfikacji wstępnych założeń poprzez utworzenie modelu hydraulicznego w programie PIPE FLOW EXPERT.

Korzystając z dostępnych funkcji modelujemy instalację uwzględniając m. in. położenie obiektów, materiał, średnice i długość rur, rodzaj i ilość armatury (kształtek, zaworów, itp.), pompy, zbiorniki i inne wymagane urządzenia, a także geometryczną różnicę wysokości dla poszczególnych obiektów. Tak zdefiniowany model pozwala bardzo szybko przeprowadzić obliczenia hydrauliczne dla wielu różnych wariantów i ustawień.

Wykonywanie obliczeń hydraulicznych pozwala szybko poddać weryfikacji pierwotne założenia i opracować rozwiązanie, które zadowoli Klienta zarówno pod kątem parametrów technicznych, jak i terminowego wykonania, które w przypadku instalacji tymczasowych jest często kluczowym czynnikiem.

 

Model hydrauliczny oraz karta pompy zawierająca jej charakterystyki przepływowe i obliczony punkt pracy.

Poza spełnieniem wymagań i parametrów technicznych podczas projektowania równie ważna jest optymalizacja proponowanego rozwiązania pod kątem możliwości bezawaryjnej pracy oraz bezpiecznej i wygodnej obsługi przez użytkowników.

Wykonane na tym etapie pracy obliczenia hydrauliczne pozwalają nam zakładać, że parametry pracy instalacji będą zgodne z oczekiwaniami Klienta. Oczywiście cały czas pamiętamy, że finalnie dążymy do zbudowania rzeczywistej instalacji, która będzie równie skuteczna i funkcjonalna jak ta wirtualna.

W przypadku, gdy projekt instalacji jest bardziej złożony zastosowane na tym etapie modelowanie CAD 3D bywa niezwykle przydatne. Do tworzenia modeli CAD wykorzystujemy program SolidWorks, którego funkcje i możliwości wraz z doświadczeniem i umiejętnościami naszego zespołu inżynierów, pozwalają na precyzyjne modelowanie kompletnych instalacji. Taki model może posłużyć za wizualizację projektu, ale niesie za sobą także znacznie więcej korzyści.

Fragment instalacji hydraulicznej – rurociągi i armatura HDPE/PVC-U.

Fragment instalacji hydraulicznej – rurociągi kołnierzowe DN300 PN40, armatura, podpory, agregaty pompowe.

 

Opracowany model 3D dodatkowo daje możliwość tworzenia dokumentacji złożeniowej oraz montażowej uwzględniającej dane z obliczeń hydraulicznych. Na takim rysunku program jest w stanie automatycznie wygenerować listy materiałowe przedstawione w formie tabeli. Zapewnia to możliwość łatwego dostępu do wybranych informacji na temat elementów wykorzystanych w modelu CAD 3D. W zależności od definicji poszczególnych części składowych może to być m. in. rodzaj, długość, średnica, pola przekrojów przewodów rurociągowych, ilość i typ armatury, wykorzystane materiały i wiele innych w zależności od wybranych opcji.

Często model 3D wykorzystywany jest również do wykonania rzutu na plan generalny terenu, gdzie realizowany jest projekt. Pozwala to ocenić, czy zaplanowana trasa instalacji nie będzie tworzyć ewentualnych kolizji z innymi obiektami, czy nie zostaną zablokowane ważne ciągi komunikacyjne oraz czy lokalizacja instalacji nie zablokuje możliwości prowadzenia prac innym zespołom. Tworzenie rzutów płaskich odbywa się najczęściej z wykorzystaniem programu AutoCad, odpowiedniego doświadczenia, umiejętności.

Na zakończenie prac projektowych nad daną instalacją opracowujemy komplet wymaganej dokumentacji w skład, której mogą wchodzić: schemat hydrauliczny, raport z obliczeń hydraulicznych, rysunki złożeniowe i montażowe, model 3D, listy materiałowe, instrukcje, itp.

 

Przykładowy schemat hydrauliczny.

 

Konstrukcje stalowe na każdym etapie projektowania

W naszej pracy bardzo często zdarza się, że realizowany projekt wymaga zaprojektowania dedykowanej części, czy konstrukcji. Dzięki oprogramowaniu SolidWorks i zastosowaniu dedykowanych funkcji z kategorii Konstrukcje stalowe oraz Arkusze blach jesteśmy przygotowani do projektowania elementów takich jak: zbiorniki stalowe, ramy do agregatów pompowych, specyficzne elementy rurociągu (rozdzielacze hydrauliczne, niestandardowe kształtki), różnego rodzaju konstrukcje stalowe, itp.

 

Mobilny zbiornik stalowy o objętości ok. 19m3.

Podpora regulowana pod rurociąg DN250.

Rama pompy zatapialnej z płaszczem chłodzącym.

Rozdzielacz przepływu: 2 x DN800, 2 x DN500, 4 x DN300.

Mobilna rozdzielnia elektryczna 400A.

 

Podczas projektowania konstrukcji stalowych dbamy o spełnienie warunków określonych w odpowiednich normach, a także wykonujemy obliczenia wytrzymałościowe. Dzięki temu już podczas projektowania możemy zadbać o dobór odpowiednich materiałów, przekrojów profili stalowych, blach oraz innych elementów konstrukcyjnych.

 

Elektryka, aparatura pomiarowa i automatyzacja

Podczas realizacji zadań dla naszych Klientów wykorzystujemy wiele urządzeń elektrycznych (m. in. silniki elektryczne zasilające pompy), które potrzebują odpowiedniego i stabilnego zasilania, a także sterowania. W tym celu konieczne jest projektowanie dedykowanych układów elektrycznych w skład których wchodzą: szafy sterownicze wyposażone zazwyczaj w przemienniki częstotliwości i elementy automatyki oraz rozdzielnice elektryczne zawierającą wymagane urządzenia zabezpieczające i zapewniające możliwość rozdziału energii za pośrednictwem szyn, gniazd elektrycznych, a także złączy PowerLock.

W fazie projektowania wykonywane są odpowiednie obliczenia elektryczne, co pozwala na dobór odpowiednich zabezpieczeń, przewodów i innych urządzeń itp.

Wykorzystywany przez nas program PCSCHEMATIC pozwala na tworzenie schematów obwodów elektrycznych i układów sterowania wraz z automatycznym generowaniem listy potrzebnych komponentów.

 

Przykładowy schemat elektryczny.

 

Korzystając z programu AutoCad tworzone są projekty wykonawcze szaf i tablic elektrycznych uwzględniające dokładne rozmieszczenie wszystkich elementów.

 

Projekt budowy szafy elektrycznej wraz z rozmieszczeniem wszystkich elementów.

 

Nieodzownym elementem instalacji hydraulicznych są także urządzenia pomiarowe: przepływomierze, przetworniki ciśnienia, przetworniki temperatury, sondy hydrostatyczne, czujniki zawilgocenia i inne. Sygnały z powyższych urządzeń pomiarowych mogą być rejestrowane, monitorowane, a także wykorzystywane jako dane wejściowe układu sterowania.

W połączeniu z możliwością kontrolowania prędkości obrotowej silników elektrycznych, sterowania napędami zaworów, itp. jesteśmy w stanie monitorować, rejestrować i kontrolować pracę całej instalacji w sposób zdalny.

Każdorazowo jesteśmy w stanie indywidualnie skonfigurować rozwiązanie, co pozwala dopasować się do wymagań i oczekiwań Klienta.

 

Dlaczego warto projektować instalacje tymczasowe biorąc pod uwagę cały proces?

Można zadać sobie pytanie, czy warto inwestować w specjalistyczne oprogramowanie oraz szkolenie kadry inżynierskiej, a następnie poświęcić sporo czasu dla projektowania instalacji które przecież zgodnie z założeniami mają działać tylko przez chwilę?

Jak zapewne się domyślasz Drogi Czytelniku: oczywiście, że TAK.

Wszystkie wykonywane przez nas działania takie jak: obliczenia hydrauliczne, wykonywanie schematów, modeli 3D i rysunków w każdej kolejnej fazie procesu projektowania przyczyniają się do zapewnienia lepszej jakości oferowanych rozwiązań technicznych przy jednoczesnym unikaniu niepowodzeń związanych z błędnymi założeniami.

Tymczasowość naszych rozwiązań nie jest usprawiedliwieniem dla minimalizowania ilości pracy i zaangażowania jakie cały Zespół wkłada w realizowane projekty. Wręcz przeciwnie. Zdajemy sobie sprawę, że bardzo często nasze realizacje stanowią rozwiązanie poważnych problemów dla naszych Klientów i zależy nam, aby to rozwiązanie funkcjonowało w sposób niezakłócony, tak długo jak to konieczne.