WYNAJEM SYSTEMÓWPOMPOWYCH

  • Agregaty pompowe z napędem elektrycznym, spalinowym do różnego rodzaju cieczy takich jak woda, ścieki, substancje chemiczne, paliwa
  • Pompy wysokociśnieniowe
  • Rurociągi elastyczne i stalowe
  • Armatura
  • Układy pomiarowe
  • Pompy dozujące
  • Agregaty do instalacji przeciwpożarowych
  • Ciśnieniowe systemy transferu wody i innych cieczy

Oferujemy agregaty pompowe z napędem elektrycznym, spalinowym, pneumatycznym i hydraulicznym, przeznaczone do pompowania wielu rodzajów cieczy, między innymi wody, ścieków, substancji chemicznych, szlamu, oleju i paliw. Dysponujemy bogatą flotą pomp wirowych i wyporowych przystosowanych do pracy w trybie automatycznym. Nasza rozbudowana flota urządzeń pozwala na optymalny dobór rozwiązania technicznego dla każdego projektu oraz zapewnia bezpieczną i nieprzerwaną eksploatację instalacji. Posiadamy pompy wysokociśnieniowe nurnikowe do 2800 bar oraz pompy wirowe wielostopniowe do 40 bar, pompy wirowe o wydajności do 10 tys. m3/h dostarczane wraz z niezbędną armaturą towarzyszącą.

W naszej flocie znajdują się szybkie w montażu rurociągi elastyczne o średnicach od DN25 do DN300, jak również rurociągi stalowe do montażu z elementów rurowych, kształtek, armatury, kołnierzy lub przy-stosowane do łączenia za pomocą szybkozłączy Victaulic (od DN50 do DN1200). Do wszystkich pomp posiadamy armaturę towarzyszącą w postaci zaworów, rozdzielaczy, reduktorów, a także napędy elektryczne sterowane przemiennikami częstotliwości oraz elementy automatyki umożliwiające zdalny nadzór nad eksploatacją. Na życzenie klienta produkujemy armaturę specjalistyczną..

Nasze układy pomiarowe z zastosowaniem przepływomierzy elektro-magnetycznych, ultrasonograficznych oraz masowych umożliwiają pomiary prawie wszystkich rodzajów cieczy, a bezinwazyjne przenośne przepływomierze ultrasonograficzne umożliwiają pomiar przepływu cieczy bez ingerencji w rurociąg. Elektroniczne przetworniki ciśnienia i temperatury sprzęgnięte z rejestratorami elektronicznymi umożliwiają zapis obserwowanych parametrów technicznych. Nasze układy pomiarowe posiadają aktualne świadectwa wzorcowania, przenośne urządzenia do pomiaru odczynu, potencjału redox oraz wilgotności.

Pompy dozujące umożliwiają precyzyjne dozowanie cieczy w procesach technologicznych wymagających dokładnego, ciągłego lub okresowego podawania substancji chemicznych i przygotowania mieszanin o ściśle określonym składzie chemicznym. Pompy perystaltyczne, membranowe oraz śrubowe znajdują szerokie zastosowanie przy tłoczeniu większości substancji chemicznych w wielu procesach produkcyjnych. Tymczasowe agregaty pompowe przeznaczone do instalacji przeciwpożarowych wyposażone są w systemy sterowania dla pracy automatycznej podtrzymujące ciśnienie, krótce do dozowania środka pianotwórczego oraz spełniają normy NFPA/FM.