PRÓBY CIŚNIENIOWEPRÓBY SZCZELNOŚCI

  • Próby hydrostatyczne zbiorników bezciśnieniowych
  • Próby gazami do 150 bar
  • Próby wodne do 1600 bar
  • Próby olejowe do 100 bar
  • Próby podciśnieniowe (próżniowe)

Przeprowadzamy próby szczelności hydrostatyczne oraz ciśnieniowe zbiorników i rurociągów. Specjalizujemy się w dostawie, montażu, rozruchu oraz nadzorze nad eksploatacją tymczasowych systemów do napełniania, podgrzewania oraz przeprowadzania prób ciśnieniowych.

Specjalizujemy się w dostawie, montażu, rozruchu oraz nadzorze nad eksploatacją tymczasowych systemów do napełniania, podgrzewania oraz przeprowadzania prób ciśnieniowych następujących systemów:

zbiorników wody zasilającej, zbiorników wody demineralizowanej, zbiorników do neutralizacji, rurociągów wody zasilającej, rurociągów parowych wysokociśnieniowych oraz kotłów na parametry nadkrytyczne. W tym celu wykorzystujemy najwyższej jakości zestawy pomp wysoko ciśnieniowych wraz z armaturą towarzyszącą. Wykonujemy ciśnieniowe i hydrostatyczne próby szczelności zbiorników o dużych pojemnościach oraz rurociągów wielkośrednicowych. Realizujemy próby podciśnieniowe z wykorzystaniem pomp próżniowych z zastosowaniem kalibrowanych systemów pomiarowych.

Przeprowadzane przez nas próby są realizowane w oparciu o kalibrowane urządzenia pomiarowe i rejestracyjne, certyfikowane przez laboratoria PCA. Posiadamy nowoczesne systemy monitorowania parametrów technicznych wraz z ich rejestracją i analizą. Zapewniamy kompleksową obsługę wraz z nadzorem. Każda usługa dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klienta, a nasz wyszkolony Zespół inżynierów i techników gotowy jest do podjęcia natychmiastowych działań w każdym momencie.

PRÓBY HYDROSTATYCZNE ZBIORNIKÓW
BEZCIŚNIENIOWYCH DO OBJĘTOŚCI 1100.000 m³

są przeprowadzone z wykorzystaniem pomp wysokiej wydajności wraz z armaturą towarzyszącą, taką jak zawory odcinające, zawory odpowietrzające, przepływomierze, tymczasowe rurociągi i węże, przetworniki ciśnienia i temperatury, rozdzielnie elektryczne, przewody i falowniki.

PRÓBY CIŚNIENIOWE WODNE DO 1600 BAR.
PRÓBY SZCZELNOŚCI. PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCI. PRÓBY STRESOWE

wykonywane dla zbiorników o dużych pojemnościach, takich jak kotły na parametry nadkrytyczne oraz rurociągi. Działamy z wykorzystaniem pomp wysokociśnieniowych wraz z armaturą towarzyszącą oraz zaworami wysokiego ciśnienia.

PRÓBY SZCZELNOŚCI OLEJOWE

dla rurociągów, kształtek oraz węży do 100 bar przy wykorzystaniu pomp wysokociśnieniowych odpowiednich do pracy z olejem, przy wykorzystaniu armatury towarzyszącej, zaworów wysokiego ciśnienia, przepływomierzy oraz przetworników ciśnienia i temperatury, dostosowanych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

PRÓBY SZCZELNOŚCI GAZAMI DO 150 BAR

dla rurociągów oraz zbiorników z wykorzystaniem gazowego medium roboczego oraz urządzeń pozwalających monitorować oraz rejestrować parametry próby. Do przeprowadzenia prób gazami wykorzystujemy wysokiej klasy sprężarki, osuszacze oraz generatory azotu.

PRÓBY PODCIŚNIENIOWE (PRÓŻNIOWE)

z wykorzystaniem pomp próżniowych z armaturą towarzyszącą oraz z zastosowaniem kalibrowanych systemów pomiarowych.