Odwodnienie zalanego wykopu o powierzchni 10 000 m2 z użyciem pomp zatapialnych

Odwodnienie zalanego wykopu o powierzchni 10 000 m2 z użyciem pomp zatapialnych

TECH-POMP SERWIS: lider w dziedzinie odwodnienia - innowacyjne rozwiązania w praktyce.

W 2014 roku firma TECH-POMP SERWIS stanęła przed jednym z najbardziej wyjątkowych wyzwań w swojej historii - odwodnieniem wykopu pod budowę Muzeum Drugiej Wojny Światowej w Gdańsku. To przedsięwzięcie, obecnie uznane jest za jeden z najważniejszych obiektów historycznych w Polsce, wymagało nie tylko precyzji w realizacji, ale także szybkiej reakcji na awaryjną sytuację związaną z pęknięciami które pojawiły się niespodziewanie na dnie wykopu w trakcie budowy.Z uwagi na wysoki poziom zwierciadła wody gruntowej oraz z wyniku nieoczekiwanego pojawienia się pęknięć betonowego dna wykopu (płyty fundamentowej) doszło do nagłej potrzeby zastosowania rozwiązań technicznych, które nie były przewidziane w projekcie i służyłyby skutecznemu usunięciu wody z wykopu z oczekiwaną wydajnością.

Dynamiczna sytuacja, dynamiczne rozwiązania

Wkrótce po otrzymaniu informacji o nagłym zapotrzebowaniu na odwodnienie wykopu, firma TECH-POMP SERWIS podjęła szybką i zdecydowaną akcję. Zaczęliśmy pracę od opracowania koncepcji, w tym modelu hydraulicznego potrzebnego systemu pompowego.

Różnica poziomu wód gruntowych względem poziomu dna wykopu (14,5 metra) spowodowała, że prędkość przepływu przez szczeliny powstałe w wyniku pęknięcia była na tyle duża, że porywana ze sobą znaczne ilości piasku. Obliczenia do modelu wykonane dla czystej wody skorygowano o odpowiedni współczynnik, celem uzyskania prawidłowych wartości przed dobraniem odpowiednich pomp. W ciągu zaledwie trzech dni od otrzymania zlecenia, flota 16 samochodów ciężarowych wypełnionych najnowocześniejszymi urządzeniami do odwodnienia wyruszyła w kierunku Gdańska. Ten dynamiczny proces dostawy, obejmujący także montaż, rozruch i nadzór nad eksploatacją w trybie ciągłym, ukazał nie tylko profesjonalizm firmy, ale także jej zdolność do szybkiego reagowania na nietypowe sytuacje.Pęknięcia na dnie - nieoczekiwane wyzwanie w obliczu ogromnych ilości wody gruntowej

Jednym z kluczowych momentów tego projektu było zidentyfikowanie przyczyny zalania wykopu. Kiedy okazało się, że na dnie wykopu pojawiły się pęknięcia o długości kilkudziesięciu metrów, sytuacja stała się super pilna. Woda zaczęła zalewać wykop od dołu z niebywałą wydajnością - 3000 m3/h. Dodatkowo, do wykopu napływał piasek niesiony przez strumień wody, co jeszcze bardziej komplikowało sytuację. Znalezienie skutecznego rozwiązania w krótkim czasie stało się priorytetem dla kierownictwa budowy, które poszukiwało szybkiego wsparcia.

Technologiczna odpowiedź na wyzwanie

Firma TECH-POMP SERWIS, po przeanalizowaniu specyfiki sytuacji, zaoferowała kompleksowe rozwiązanie, które zostało natychmiast zaakceptowane przez klienta. Trzy zatapialne pompy wirowe o imponującej wydajności 1200 m3/h każda, z wysokością podnoszenia 20 metrów słupa wody, zostały dostarczone, zainstalowane oraz uruchomione w ciągu 5 dni od daty otrzymania zlecenia. To zastosowanie najnowocześniejszych technologii w dziedzinie pomp zatapialnych wraz z rurociągiem tłocznym i armaturą towarzyszącą umożliwiło efektywne odprowadzenie wód gruntowych z zalanej przestrzeni.

Infrastruktura wsparcia - odwadnianie

Aby zapewnić ciągłą pracę pomp, firma TECH-POMP SERWIS dostarczyła także agregaty prądotwórcze ze zbiornikami paliwa. Te urządzenia stanowiły kluczowe wsparcie energetyczne, pozwalając utrzymać stałą wydajność systemu. Całość została uzupełniona kompletnym systemem aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, gwarantując precyzyjną kontrolę i monitorowanie procesu odwodnienia.

Imponujący rurociąg stalowy

W zakresie dostarczonej infrastruktury znalazł się także imponujący rurociąg stalowy o długości 230 metrów i średnicy DN800 wraz z kolektorem umożliwiającym podłączenie trzech pomp zatapialnych w układ równoległy. Ten strategiczny element systemu odegrał kluczową rolę w skutecznym odprowadzaniu wód gruntowych z odpowiednią wydajnością, zapewniając stabilność fundamentów muzeum. Dzięki odpowiednio dostosowanej długości i średnicy, rurociąg był w stanie efektywnie kierować wodę z zalanej przestrzeni, przeciwdziałając dalszym szkodom.Elastyczność i profesjonalizm

Niezwykłą cechą projektu było nie tylko zastosowanie zaawansowanych technologii, ale również elastyczność firmy TECH-POMP SERWIS w dostosowaniu się do zmieniających się warunków. W drugim etapie prac odwodnienia resztkowego (odwodnienie powierzchniowe) firma dostarczyła agregaty pompowe spalinowe, zbiornik kontenerowy i dodatkowe węże do podłączenia studni depresyjnych ze zbiornikiem kontenerowym, dostosowując rozwiązanie do ewoluującej sytuacji na miejscu budowy.

Kluczowa rola firmy w odnawianiu bezpieczeństwa budowy

Dzięki szybkiej reakcji, profesjonalnemu podejściu oraz skutecznym rozwiązaniom technologicznym, firma TECH-POMP SERWIS odegrała kluczową rolę w odtworzeniu bezpieczeństwa budowy Muzeum Drugiej Wojny Światowej w Gdańsku. Klient miał pewność, że obszar odwodnienia był pod pełną kontrolą, co pozwoliło mu skoncentrować się na innych aspektach projektu, w tym uszczelnieniu pęknięć z wykorzystaniem specjalistycznej technologii, a nie problemem usuwania wody z wykopu.Pompowanie a uszczelnianie

Proces pompowania, czyli odwadniania wykopu podczas usuwania pęknięć, trwał około sześciu miesięcy. W trakcie trwania odwodnienia wykopu warunki gruntowe były niezmienne, jednak kilkukrotnie zmieniały się parametry pracy instalacji. Wydajność, z jaką dochodziło do zalewania wykopu, stopniowo zmniejszała się wraz z postępem prac związanych z uszczelnieniem powstałych rys. W ostatnim etapie prac odwodnienia dna wykopu woda gruntowa była odprowadzana jedynie przez studnie depresyjne do zbiornika kontenerowego zlokalizowanego na dnie wykopu, skąd pompami zatapialnymi, przez instalację prowizoryczną, była odpompowywana do pobliskiego kanału.

Szerokie spektrum działalności

Projekt związany z odwodnieniem wykopu pod Muzeum Drugiej Wojny Światowej to jedno z licznych osiągnięć firmy TECH-POMP SERWIS. Firma ta, specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu odwodnienia, zarządzania wodą oraz technologii pompowych, zdobyła uznanie klientów nie tylko za zaawansowane technologie, ale także za elastyczność, szybkość reakcji i profesjonalizm.Firma posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w stosowaniu różnorodnych technologii do odwodnień wykopów. Odwadniamy wykopy nie tylko za pomocą kolektorów i igłofiltrów (instalacja igłofiltrowa instalowana metodą wpłukiwania), ale również z użyciem pomp głębinowych i agregatów pompowych spalinowych umożliwiających wytworzenie odpowiedniego podciśnienia. Technologie odwodnienia wykopów zawsze dobieramy w zależności od rzeczywistych warunków hydrotechnicznych, w tym od rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych.

W wyniku większości prac odwodnieniowych, niezależnie od wybranej technologii powstaje lej depresyjny o rozmiarach umożliwiających prowadzenie prac suchą nogą. Jest to niezbędne zawsze tam gdzie powstają fundamenty pod przyszłą infrastrukturę kubaturową, transportową czy też technologiczną. W pracy wykorzystujemy również pompy wirowe odśrodkowe ze wspomaganiem zasysania oraz pompy tłokowe do współpracy z igłofiltrami.Zaufanie Klientów

Klient korzystający z usług TECH-POMP SERWIS w ramach projektu odwodnienia wykopu pod Muzeum Drugiej Wojny Światowej podkreśla, że firma dostarczyła nie tylko sprzęt, ale również pewność, że cały proces odwodnienia jest pod pełną kontrolą. "Firma nie tylko spełniła nasze oczekiwania, ale także przekroczyła je, dostarczając kompleksowe rozwiązanie w rekordowym czasie", mówi inwestor.

Podsumowanie

Projekt odwodnienia pod Muzeum Drugiej Wojny Światowej w Gdańsku to nie tylko historia skutecznego zarządzania sytuacją awaryjną, ale także dowód na to, że firma TECH-POMP SERWIS to lider w dziedzinie odwodnienia niezależnie od pożądanych wydajności. Nasza zdolność do szybkiego reagowania, elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków oraz zastosowanie najnowocześniejszych technologii sprawiły, że to przedsięwzięcie stało się jednym z najbardziej prestiżowych w naszym portfolio. TECH-POMP SERWIS nie tylko dostarcza rozwiązania techniczne, ale również buduje trwałe relacje z klientami. Projekty takie jak ten podkreślają, że w świecie inżynierii hydraulicznej i odwodnienia wykopów, TECH-POMP SERWIS to marka, na którą można polegać.

O Firmie TECH-POMP SERWIS

TECH-POMP SERWIS to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu odwodnienia różnymi metodami w tym za pomocą igłofiltrów w gruntach piaszczystych, zarządzania wodą oraz technologii pompowych. Zespół doświadczonych inżynierów i specjalistów oferuje innowacyjne podejście do projektów, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.
Firma zyskała uznanie nie tylko za zaawansowane technologie, ale także za profesjonalizm, elastyczność i szybkość reakcji w sytuacjach awaryjnych. TECH-POMP SERWIS - Twoje zaufanie w dziedzinie odwodnienia.