Pompy do ścieków – czym są i dlaczego warto stosować

Pompy do ścieków klasyfikujemy w stosunku do zapotrzebowania, które zgłasza nam kontrahent posiadający potrzebę zakupu bądź wynajmu pomp lub ich naprawy. Najczęściej stosowanymi pompami do ścieków są pompy wirowe odśrodkowe samozasysające lub pompy wirowe odśrodkowe zatapialne. Pompy do ścieków przede wszystkim muszą charakteryzować się swobodnym przelotem części stałych sferycznych oraz konglomeratów włóknistych, aby podczas ich eksploatacji nie dochodziło do częstych utyków. Pompy do ścieków mogą być o małej, średniej lub o dużej wydajności i relatywnie dużej lub niskiej wysokości podnoszenia w zależności od potrzeb. Odpowiedni dobór pompy do ścieków jest kluczowy z punktu widzenia długoterminowej, bezawaryjnej oraz efektywnej energetycznie eksploatacji. Pompy wirowe do ścieków działają na zasadzie przekazywania energii tworzonej przez element wirujący zwany wirnikiem do pompowanej cieczy. Proces ten zachodzi w korpusie pompy który zwykle wykonany jest z żeliwa sferoidalnego lub innych stopów stali.

 

Pompy samozasysające do ścieków charakteryzuje to, że są one zlokalizowane na powierzchni tj. ponad zwierciadłem pompowanego medium. Taki układ zapewnia bezpośredni dostęp do pompy przez obsługę na potrzeby jej kontroli, realizacji przeglądów okresowych czy też napraw bez potrzeby jej demontażu ze stanowiska pracy. Tego typu pompy zdobywają coraz większą popularność na rynku ze względu na wysoką kulturę pracy i możliwość bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji. Pompy samozasysające do ścieków sanitarnych, bytowo gospodarczych oraz przemysłowych dostępne są w wielkościach króćców od DN50 do DN350 zapewniając wydajność od min 20 m3/h do 1250 m3/h. Pompy samozasysające mogą być napędzane przez różnego rodzaju napędy oraz różnego rodzaju układy sprzęgające.

Pompy zatapialne do ścieków są bezpośrednio sprzęgnięte z silnikiem (zwykle elektrycznym lub hydraulicznym) w sposób szczelny, ponieważ pracują one w pełnym lub częściowym zanurzeniu tj. pod zwierciadłem pompowanego medium. Jest to najbardziej popularny rodzaj pomp do ścieków stosowanych na rynku. Pompy zatapialne muszą być demontowane ze stanowiska pracy na potrzeby diagnozy, konserwacji czy też naprawy. Wyciągnięcie pomp zatapialnych z komory ssawnej stwarza więcej zagrożeń oraz znacznie wydłuża czas niezbędny na przegląd niż w przypadku pomp samozasysających. Ponadto silnik zatapialnych pomp do ścieków ze względu na możliwość pracy w całkowitym lub częściowym zanurzeniu jest chłodzony pompowanym medium lub pracuje otoczony komorą olejową. Proces rozebrania i ponownego złożenia tego typu pomp jest bardzie skomplikowany niż w przypadku pomp samozasysających.

Oba rodzaje pomp do ścieków tzn. pompa samozasysająca oraz pompa zatapialna sprawdzają się w wielu różnorodnych zastosowaniach i pracują praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. Mogą być stosowane do pompowania wody brudnej tzn. silnie zanieczyszczonej, ścieków surowych bytowo gospodarczych oraz ścieków przemysłowych. Poza szeroko rozumianym przemysłem pompy zatapialne oraz pompy samozasysające do ścieków są wykorzystywane we wszystkich zakładach komunalnych tj w sieciach kanalizacyjnych, przepompowniach ścieków oraz na terenie oczyszczalni ścieków. Pompy tego typu pracują w gospodarstwach rolnych, centrach handlowych, budynkach administracyjnych i różnego rodzaju fabrykach, kopalniach i zakładach przemysłowych. Pompy do ścieków mogą być również z powodzeniem wykorzystane do pompowania szlamów, osadów uwodnionych, szlamów gnilnych i innych cieczy zanieczyszczonych.

Pompy zatapialne charakteryzują się nieco wyższą sprawnością od pomp samozasysających jednak kalkulacja całkowitego kosztu zużycia z uwzględnieniem prac serwisowych, koszty dla obu rodzajów pomp są jednakowe. W ramach optymalizacji kosztów pomp do ścieków nie zaleca się stosować do pompowania wody czystej, ponieważ ich sprawność jest zdecydowanie niższa niż pomp dedykowanych do pompowania cieczy bez zanieczyszczeń.

Napędy stosowane w pompach do ścieków

Pompy ściekowe mogą być wyposażone w silnik elektryczny, hydrauliczny lub silnik spalinowy. Dobór napędu pompy zostaje zdeterminowany indywidualnymi wymaganiami Klienta oraz dostępnością odpowiedniego źródła zasilania w miejscu pracy. Przykładowo pompy serwisowe do ścieków które charakteryzuje częste przestawianie i praca w różnych miejscach, w zależności od potrzeb, najczęściej wyposażone są w silniki wysokoprężne.

W przypadku braku zasilania elektrycznego przy wykorzystaniu pomp elektrycznych, niezbędne jest użycie agregatów prądotwórczych, do których standardowo dostarczamy dodatkowe zbiorniki paliwa.

Materiały stosowane w pompach do ścieków i ich wykonanie konstrukcyjne

Podstawową różnicą pomiędzy pompą do ścieków surowych a pompą do wody czystej jest ich budowa. Posiadają inną geometrię wirnika, inny korpus oraz dodatkowo szereg innych cech, które je odróżniają. Przykładowo pompy do ścieków mogą być wyposażone w płyty ścierne z elementem tnącym na potrzeby rozdrabniania włóknin folii i innych części stałych w trakcie procesu pompowania. Pompy do wody oraz cieczy nie zanieczyszczonych nie posiadają tego typu funkcjonalności.

Dokładna specyfika pomp ściekowych oraz ich wykonanie materiałowe jest uzależnione od indywidualnych potrzeb danego zastosowania. Pompy do ścieków mogą być wykonane z żeliwa, staliwa, stali kwasoodpornej lub stali super duplex CD4MCu.

Konstrukcje pomp w większości przypadków różnią się od siebie nawzajem w zależności od ich przeznaczenia. Zmiany jakie następują dotyczą bezpośrednio kształtu ślimacznicy, korpusu, wirnika i innych komponentów oraz wykonania materiałowego. Pompy do ścieków są odporne na ciała stałe tzn. nie powinny się zatykać dzięki specjalnej budowie ślimacznicy i wirnika.

Pompy zatapialne oraz pompy samozasysające do ścieków są wykonane z wejściem oraz wyjściem strumieniowym, taki układ powoduje, że tłoczone medium wpływa do pompy przez króciec ssawny i kierowane jest przez wirnik w postaci strumienia na zewnętrz w kierunku króćca tłocznego. W celu odizolowania części mokrej pompy od części suchej korpusu przy jednoczesnym zapewnieniu obrotowego ruchu wału w obydwu tych częściach stosuje się uszczelnienia mechaniczne. Najlepszym dostępnym na rynku rozwiązaniem jest uszczelnienie mechaniczne pracujące w komorze olejowej. Takie rozwiązanie umożliwia pracę pomp nawet w razie braku cieczy w korpusie bez zagrożenia jej uszkodzeniem. Chłodzenie i smarowanie uszczelnienia mechanicznego realizowane jest przez olej, którym wypełniona jest komora uszczelnienia.

Dobór pomp uzależniony jest od specyfiki pompowanych cieczy w tym od rodzaju i wielkości zanieczyszczeń w nich obecnych, parametrów fizykochemicznych pompowanego medium oraz od pożądanych parametrów technicznych takich jak wydajność max oraz całkowita dynamiczna wysokość podnoszenia.

Pompy zatapialne

Pompy zatapialne poza tym, że są przeznaczone do pracy w zanurzeniu całkowity lub częściowym mogą również być wykorzystywane jako pompy sucho stojące. Wielokrotnie zdarzało nam się projektować i dostarczać przepompownie ścieków sanitarnych zbudowane w oparciu o pompy zatapialne sucho stojące ze wspomaganiem zasysania.

Pompy zatapialne do ścieków sucho stojące ze wspomaganiem zasysania.

Pompy zatapialne w tej konfiguracji stosuje się w sytuacjach potrzeby posadowienia pomp na powierzchni ponad zwierciadłem pompowanego medium. Mogą być używane do ścieków, osadów uwodnionych, szlamów o zawartości suchej masy poniżej 4%. Do pompowania cieczy o większej gęstości i wyższej lepkości stosuje się pompy wyporowe, które są również pompami samozasysającymi. Pompy wyporowe stosowane są wszędzie tam, gdzie pompa wirowa nie była by w stanie poradzić sobie z przepompowaniem cieczy wysokiej lepkości i gęstości gdzie zawartość suchej masy przekracza wartość 4%.

Wśród pomp zatapialnych jak i pomp samozasysających wirowych możemy wyróżnić pompy z wirnikiem jednokanałowym, dwukanałowym, wirnikiem rozcierającym (rozdrabniającym), jednostronnie lub wielostronnie otwartym. Każda z nich może być wykonana z żeliwa, ze stali nierdzewnej lub innych stopów stali.

Pompa przeznaczona do brudnej wody, ścieków sanitarnych, ścieków komunalnych ma niższą sprawność niż pompa do wody czystej. Ich wydajność maksymalna zależy od potrzeb instalacyjnych i praktycznie nie ma ograniczeń. Na rynku istnieją pompy do ścieków o maksymalnej wydajności powyżej 10 000 m3/h. Takie pompy zatapialne możemy wykorzystać do pracy w dużych oczyszczalniach ścieków oraz na przepompowniach sieciowych w miastach. Pompy zatapialne jak i pompy samozasysające wirowe dostępne są w wersji z rozdrabniaczem zastosowanym przed rurociągiem ssawnym pompy.

Charakterystyczne cechy wirnika w pompach do ścieków i cieczy zanieczyszczonych

 • duży swobodny przelot części stałych
 • wykonanie z żeliwa sferoidalnego, stali nierdzewnej lub innych stopów stali odpornych na wycieranie
 • niska sprawność hydrauliczna
 • swobodny przepływ konglomeratów włóknistych
 • zaokrąglona i cofnięta krawędź wlotowa łopatki
 • zniwelowana możliwość zawieszenia i zaczepiania się o łopatki ciał włóknistych
 • tarcza rozcierająca i rozdrabniająca z twardych stopów stali lub żeliwa białego
 • śruby regulacyjne umożliwiające regulację odległości płyty ściernej od twarzy łopat wirnika
 • długi okres eksploatacji przy zminimalizowanym zużyciu materiałowym
 • konstrukcja wirnika zapewniające niskie drgania
 • łatwy i szybki dostęp do wirnika np. w celu jego odblokowania przez pokrywę rewizyjną

  Zapraszamy do współpracy

  Jesteśmy firmą z ogromnym doświadczeniem w kompletacji, sprzedaży, wynajmie i serwisowaniu pomp do ścieków różnych producentów. Posiadamy wiedzę, kompetencję i narzędzia niezbędne do dostarczania na rynek niezawodnych rozwiązań technicznych. Dzięki naszemu szerokiemu wachlarzowi usług możemy usprawnić Państwa pracę, skrócić okresy przestojów technologicznych oraz zapewnić płynną i bezawaryjną pracę każdej przepompowni ścieków. Posiadamy bardzo szeroki asortyment pomp i największą flotę wypożyczalni pomp do ścieków w Polsce.