Pompy szlamowe przemysłowe są specjalnie zaprojektowane do wykonywania najbardziej wymagających zadań w przetłaczaniu cieczy.

Pompa szlamowa przeznaczona jest do przetłaczania substancji z zawartością części stałych z określonych obszarów do zbiorników zbiorczych, osadników, składowisk odpadów, systemów kanalizacyjnych czy też w procesie technologicznym lub w procesie jej oczyszczania. W większości przypadków przetłaczane substancje są silnie zanieczyszczone różnego rodzaju substancjami, w tym materiałami stałymi, takimi jak piasek czy kamienie. W związku z tym konieczne jest dostosowanie korpusu i wirnika pompy do specyfiki środowiska, w którym ma być eksploatowana.
Zastosowanie w różnych obszarach przemysłu
Pompy szlamowe przemysłowe doskonale sprawdzają się w pompowaniu ścieków, wody brudnej oraz gęstego szlamu i mediów silnie zanieczyszczonych. Szlam, będący mieszaniną cieczy i stałych cząstek, stanowi wyjątkowo trudne wyzwanie dla pomp. Jego gęsta konsystencja oraz obecność zanieczyszczeń sprawiają, że wymaga on specjalistycznego podejścia.
Zastosowanie w różnych obszarach przemysłu
Pompy szlamowe przemysłowe doskonale sprawdzają się w pompowaniu ścieków, wody brudnej oraz gęstego szlamu i mediów silnie zanieczyszczonych. Szlam, będący mieszaniną cieczy i stałych cząstek, stanowi wyjątkowo trudne wyzwanie dla pomp. Jego gęsta konsystencja oraz obecność zanieczyszczeń sprawiają, że wymaga on specjalistycznego podejścia.Aby sprostać tym trudnościom, pompy szlamowe są wyposażone w konstrukcję odporną na korozję i ścieranie. Dodatkowo, ich wirniki są specjalnie zaprojektowane tak, aby skutecznie radzić sobie z transportem substancji o dużej zawartości stałych cząstek. Dzięki temu są niezastąpione w obszarach, gdzie wymagane jest skuteczne przetłaczanie trudnych do przepompowania substancji, zapewniając niezawodność i trwałość działania w ekstremalnych warunkach przemysłowych. Najbardziej wymagającym medium do pompowania jest szlam lub pulpa będąca gęstą mieszaniną płynu i cząstek stałych. Przykłady takich cieczy obejmują obornik, płuczkę wiertniczą, zaprawę betonową czy węgiel lub popiół zawieszony w wodzie. Substancje takie charakteryzują się różnorodną lepkością, duża gęstością oraz ciężarem właściwym. Pompowanie takiego płynu stanowi wyzwanie ze względu na potrzebę większych nakładów energii, co może być problematyczne dla standardowych pomp. Dodatkowo, mniejsze i większe cząstki stałe mogą prowadzić do uszkodzeń wirnika, korpusu lub przyspieszonego zużycia materiałowego.

Najbardziej wymagającym medium do pompowania jest szlam lub pulpa będąca gęstą mieszaniną płynu i cząstek stałych. Przykłady takich cieczy obejmują obornik, płuczkę wiertniczą, zaprawę betonową czy węgiel lub popiół zawieszony w wodzie. Substancje takie charakteryzują się różnorodną lepkością, duża gęstością oraz ciężarem właściwym. Pompowanie takiego płynu stanowi wyzwanie ze względu na potrzebę większych nakładów energii, co może być problematyczne dla standardowych pomp. Dodatkowo, mniejsze i większe cząstki stałe mogą prowadzić do uszkodzeń wirnika, korpusu lub przyspieszonego zużycia materiałowego. Odczyn szlamu, często charakteryzujący się substancją o pH mocno kwaśnym lub zasadowym, może istotnie skrócić trwałość poszczególnych podzespołów, zwłaszcza jeśli nie są one odpowiednio dobrane. Z tego powodu zaleca się stosowanie pomp szlamowych pancernych do przepompowywania gęstych płynów, ponieważ są one specjalnie dostosowane do pracy w takich warunkach. Pompy te charakteryzują się wytrzymałą konstrukcją, odporną na korozję i ścieranie, co pozwala im efektywnie radzić sobie z pompowaniem trudnych do przepompowania substancji w warunkach przemysłowych. Budowa pompy szlamowej, zwłaszcza tej pancernej, opiera się na zasadzie zapewnienia trwałości i odporności na ścieranie. Trwałość pompy nie dotyczy tylko uszkodzeń mechanicznych, takich jak uderzenia czy upadki, lecz przede wszystkim odporności na proces ścierania, który jest częsty w przypadku zawiesin znajdujących się w szlamie, działających jak papier ścierny, zwłaszcza w przypadku drobinek piasku wykorzystywanych jako środek ścierny w przemyśle (np. w procesie piaskowania).Materiały używane do produkcji pomp szlamowych są zazwyczaj odporne na ścieranie lub pokryte powłokami, takimi jak powłoki elastomerowe poliuretanowe, aby skutecznie przeciwdziałać procesowi erozji mechanicznej. Istotną rolę odgrywają również korpus i wirnik, główne elementy ruchome pompy. Ich zatarcie lub szybkie zużycie może prowadzić do utraty parametrów znamionowych oraz uszkodzenia urządzenia. Dlatego ważne jest, aby korpus i wirnik były wykonane z odpowiednich materiałów i miały odpowiedni kształt, uniemożliwiający przedostawanie się drobin z przepływającego szlamu w strefę między wałem a korpusem tj w okolice uszczelnienia.Aby zabezpieczyć strefę uszczelnienia przed penetracją cząstek stałych, stosuje się specjalne uszczelnienia mechaniczne lub dławicowe. Jednakże, ze względu na ścierne właściwości pompowanych szlamów, producenci pomp muszą opracowywać różne metody zabezpieczenia tych stref przed penetracją cząstek stałych. Kształt wirnika i prędkość obrotowa również mają kluczowe znaczenie dla uniknięcia zatykania pompy i utrzymania jej trwałości. Wszystko to sprawia, że pompy szlamowe pancerne są efektywnymi narzędziami w obszarach, gdzie wymagane jest odporność na trudne warunki pracy.

Pompa szlamowa znalazły szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu ze względu na swoją zdolność do skutecznego przetłaczania trudnych substancji. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów zastosowań pompy szlamowej w różnych branżach:
Górnictwo: Pompy szlamowe są niezbędne do pompowania szlamu z kopalń, gdzie płynne medium zawiera duże ilości piasku, drobnych minerałów i innych twardych cząstek. Wymagają tu najbardziej wytrzymałych serii pomp szlamowych. Wydobycie ropy naftowej: Pompa szlamowa jest używana do przetaczania mieszanki wodno-olejowej z domieszką błota i piasku. Charakteryzują się odpornością na wymagające chemicznie substancje obecne w tej mieszance. Przemysł budowlany: Gęste mieszanki piasku, glinki, wody czy cementu są trudne do przepompowania zarówno pod względem mechanicznym, jak i chemicznym. Pompy szlamowe radzą sobie z tymi trudnościami. Przemysł chemiczny: Pompy szlamowe są stosowane do przetaczania agresywnych cieczy, stanowiących wyzwanie dla wielu materiałów konstrukcyjnych. Produkcja papieru: Pompy szlamowe znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym do przetaczania mieszanki celulozy i wody. Energetyka: Pompy szlamowe z serii pancernej są wykorzystywane do usuwania szlamu, popiołów i lotnych osadów generowanych w procesach energetycznych, gdzie standardowe pompy mogą być niewystarczające. Oczyszczanie ścieków: Pompy szlamowe są niezastąpione przy oczyszczaniu ścieków o odczynie mocno kwaśnym lub zasadowym, dzięki swojej wytrzymałości i odporności na zużycie. Inne zadania: Pompy szlamowe są również stosowane w mniejszych zastosowaniach, takich jak wypompowywanie wody z wykopów czy przetaczanie odczynników na liniach produkcyjnych.Podsumowując, pompy szlamowe są kluczowym elementem w wielu branżach, umożliwiając skuteczne przetaczanie trudnych substancji w warunkach przemysłowych. Dzięki ich wytrzymałości i odporności na różnorodne czynniki, są niezastąpione w obszarach, gdzie standardowe pompy nie spełniają wymagań. Pompy szlamowe do odwodnień, znajdujące się w ofercie TECH-POMP SERWIS, są doskonałym rozwiązaniem do usuwania wody zarówno czystej, jak i brudnej z wykopów. Jednak w przypadku wykopów zawierających gęsty szlam, konieczne jest skorzystanie z bardziej wytrzymałego sprzętu tzn serii pomp pancernych. Pompa do wody czystej nie nadaje się to pompowania szlamu. Pompy szlamowe, w których zarówno korpusy, jak i wirniki są wykonane z trwałych materiałów lub pokryte powłoką poliuretanową w celu absorpcji energii, stanowią efektywne narzędzie do usuwania gęstego szlamu. Woda gruntowa wypływająca z ziemi często zawiera piasek, błoto i kamienie, co stwarza poważne wyzwanie dla standardowych pomp. W przypadku odwodnień z wykorzystaniem pomp szlamowych, zwłaszcza przy wybieraniu resztek wody gromadzącej się na dnie wykopu, istnieje potrzeba skorzystania z bardziej wytrzymałych rozwiązań. Pompy szlamowe są w stanie sprawnie radzić sobie z gęstym mułem, eliminując ryzyko zatykania się i ścierania kluczowych elementów, takich jak wirnik, korpus, uszczelnienia mechaniczne czy elementy armatury, w tym zawory zwrotne zainstalowane po stronie tłocznej pompy.Dzięki specjalnej konstrukcji i wykorzystaniu trwałych materiałów, pompy szlamowe serii pancernej są w stanie skutecznie działać w trudnych warunkach, zapewniając efektywne odwodnienie wykopów bez konieczności częstych interwencji serwisowych czy wymiany elementów pompy. To sprawia, że są niezastąpionym narzędziem w branżach budowlanej i związanej z infrastrukturą, gdzie skuteczne odwodnienie ma kluczowe znaczenie. 

Kluczowe parametry doboru pompy szlamowej
Dobór odpowiedniej pompy szlamowej do konkretnego zastosowania wymaga uwzględnienia kilku kluczowych parametrów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy doborze pompy szlamowej przemysłowej:


Przepływ:

 • Instalacje do transferu szlamów powinny charakteryzować się odpowiednią szybkością przepływu, zazwyczaj w zakresie od 0,7 m/s do 1,5 m/s.
 • Zbyt niska prędkość przepływu może prowadzić do zatkania się rurociągów, podczas gdy zbyt wysoka prędkość może skutkować nadmiernym zużyciem i stratami hydraulicznymi.

Moc silnika:

 • Pompy szlamowe do gęstego szlamu zużywają więcej energii niż te pracujące z czystą wodą. Należy odpowiednio dobrać moc silnika, wykonując obliczenia hydrauliczne dla konkretnego medium.

Wydajność:

 • Wydajność pompy powinna być dostosowana do parametrów wymaganych przez instalację czy ciąg technologiczny.

Wytrzymałość i odporność:

Pompy szlamowe pracują w różnych warunkach i pompują różnorodne mieszanki. Analiza parametrów fizykochemicznych pompowanego medium jest kluczowa:

 • Opis pompowanej cieczy
 • Odczyn pompowanego medium
 • Lepkość pompowanego medium
 • Ciężar właściwy pompowanego medium
 • Uziarnienie i koncentracja części stałych w pompowanym medium
 • Temperatura pracy i temperatura medium
 • Zawartość suchej masy w pompowanym medium

Porady specjalisty:

Warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w doborze pompy szlamowej do konkretnych warunków i wymagań przemysłowych.

Firma TECH-POMP SERWIS posiada w ofercie różne modele pomp szlamowych dostosowanych do różnych gałęzi przemysłu. Specjaliści pracujący w naszej firmie są gotowi udzielić porad i pomóc w doborze odpowiedniego modelu pompy szlamowej, aby spełniła wszystkie wymagania danego zastosowania.

Konserwacja i serwis pomp szlamowych

Prawidłowa konserwacja i serwis pompy szlamowej są kluczowe dla utrzymania jej sprawności i trwałości w warunkach przemysłowych. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych kroków, które warto uwzględnić w procesie konserwacji i serwisowania pomp szlamowych: 

Regularne przeglądy:

 • Wykonywanie regularnych przeglądów pompy w celu monitorowania jej stanu technicznego i identyfikowania ewentualnych problemów.

Sprawdzanie zużycia elementów:

 • Regularna kontrola zużycia kluczowych elementów, takich jak wirnik, korpus, uszczelnienie mechaniczne, aby uniknąć awarii i utraty wydajności.

Czyszczenie i usuwanie osadów:

 • Usuwanie osadów, błota i innych zanieczyszczeń z pompy, co pozwala uniknąć zatykania się oraz utrzymanie sprawności hydraulicznej.

Kontrola uszczelnień:

 • Regularna kontrola uszczelnień mechanicznych w celu zapobiegania przeciekaniu i utratom efektywności.

Monitorowanie warunków pracy:

 • Śledzenie warunków pracy, takich jak temperatura, ciśnienie, prędkość obrotowa, wibracje aby wczesnym etapie wykryć ewentualne nieprawidłowości.

Konserwacja materiałów konstrukcyjnych:

 • Odpowiednia konserwacja materiałów konstrukcyjnych, takich jak powłoki elastomerowe poliuretanowe, aby zapewnić odporność na korozję i ścieranie.

Zapewnienie dostępności części zamiennych:

 • Zaopatrzenie się w odpowiednie części zamienne, aby szybko reagować na ewentualne awarie i minimalizować przestój pompy.

Serwisowanie zgodnie z zaleceniami producenta:

 • Przestrzeganie zaleceń producenta odnośnie do terminów serwisowania oraz wymiany elementów, aby utrzymać pompę w optymalnej kondycji.

Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna:

 • Skorzystanie z usług obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej oferowanych przez producenta, aby zagwarantować profesjonalną opiekę nad pompą.

Podsumowanie

Dbałość o prawidłową konserwację i serwis pompy szlamowej pozwala nie tylko utrzymać jej sprawność, ale również znacznie wydłuża jej żywotność. W naszej ofercie znajdują się kompleksowe usługi serwisowe, obejmujące zarówno diagnostykę, gwarancję, jak i pogwarancyjne usługi techniczne. Współpraca z nami daje pewność otrzymania wsparcia w najbardziej pożądanym momencie.