Przemysłowe systemy obsługi cieczy to nasza specjalność.

Tymczasowy system transferu cieczy. Projekt. Prefabrykacja. Mobilizacja. Dostawa. Montaż. 11 747 elementów. 187 ton. Szybki i bezpieczny transport, podnoszenie oraz składowanie dzięki stalowym podporom TPS umożliwiającym jednorazowy ładunek 9x12mb rur kołnierzowych PN40 – 508 x 12,5 mm.