Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody został zainicjowany przez ONZ,  w celu podnoszenia świadomości na temat kwestii związanych z wodą. W tym roku jest on pod hasłem “Water for Peace” – “Woda na rzecz pokoju”. Ma ono na celu pokazanie roli czystej wody w budowaniu pokoju na świecie. Ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej. Szacuje się, że już w 2030 – 2040 roku aż 2/3 świata, w różnym stopniu będzie doświadczać niedoboru czystej wody pitnej. Bez wody nie ma życia. Dlatego pamiętajmy, że woda jest niezwykłym przywilejem, którego nie każdy na świecie może doświadczyć. Dbajmy o zwiększanie świadomości na temat potrzeby jej oszczędzania i zacznijmy działać od zmiany codziennych przyzwyczajeń.

Przyłącz się do Akcji! Nie możemy dłużej czekać! Każdy ma rolę do odegrania.