VII konferencja CIPP w Zakopanem

Temat konferencji – VII konferencja cipp renowacja wykładzinami utwardzanymi przy wykorzystaniu rękawa wprowadzanego do wnętrza rury

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

W dniach 11-12 stycznia 2023 wzięliśmy udział w konferencji CIPP. Technologia CIPP (Cured In Place Pipe) sukcesywnie rozwija się w Polsce i skupia coraz więcej firm co świadczy o olbrzymim potencjale rozwojowym tego sektora na polskim rynku.

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

Technologia CIPP to renowacja wykładzinami rękawami utwardzanymi na miejscu to jest poprzez wprowadzenie go do wnętrza uszkodzonej rury w sposób bez wykopowy. Konferencja zgromadziła wielu uczestników i była skierowana dla firm z branży bez wykopowej stwarzając platformę wymiany doświadczeń, abyśmy mogli rozwijać branżowy biznes.

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

Organizatorem wydarzenia było wydawnictwo Inżynieria Sp. z o.o. Jak zwykle organizatorzy wybrali doskonałe miejsce, zadbali o świetną atmosferę oraz bardzo ciekawą część merytoryczną. Konferencji towarzyszyła niewielka wystawa branżowa. W ciągu kilku dni spotkań mieliśmy okazję wysłuchać wielu interesujących wystąpień z dziedziny technologii bezwykopowych dotyczących odnowy rurociągów.

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

Renowacja wykładzinami rękawami utwardzanymi należy do najpopularniejszych obecnie rozwiązań technicznych stosowanych do naprawy rurociągów ze stali, betonowych i żelbetowych oraz z tworzyw sztucznych i jest dedykowana dla rur o średnicach od DN200 do DN3000.

Zawody narciarskie

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

Konferencji renowacja wykładzinami rękawami utwardzanymi towarzyszyły wspaniale zorganizowane zawody narciarskie które odbyły się na stoku Harenda w Zakopanem.

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

W zawodach wziął udział nasz pracownik, który zajął 2 miejsce na podium, z czego jesteśmy bardzo dumni. Wojtku jeszcze raz gratulujemy.

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

Referaty

Konferencja renowacja wykładzinami to również wykłady ekspertów, które dotyczyły technologii oceny stanu technicznego kolektorów modernizowanych rękawami utwardzanymi na miejscu, badań wytrzymałościowych konstrukcji rurociągów kanalizacyjnych, norm i standardów laboratoryjnych do badania jakości oraz przebiegu i zakresu prac odbiorowych.

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

Nie zabrakło informacji o najlepszych technologiach dostępnych na rynku z zakresu rozwiązań systemowych dedykowanych dla rynku renowacji kolektorów sanitarnych oraz hybrydowego połączenia metod bezwykopowych i wykopowych podczas renowacji magistrali wodociągowych.

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

Uczestnicy konferencji reprezentujący podmioty publiczne mogły zaczerpnąć sporo informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej dla planowanych inwestycji. Wszystkie zagadnienia sesji panelowych dotyczyły zastosowań technologii CIPP i zostały zaprezentowane w sposób ciekawy i przystępny dla uczestników.

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

Klienci

Podczas konferencji mieliśmy okazję spotkać się z naszymi klientami i porozmawiać o planach biznesowych dotyczących bieżącego roku. Dodatkowo jest to ciekawy sposób na budowanie platformy wymiany doświadczeń. Aspekty dotyczące zastosowań technologii CIPP.

Jako firma specjalizująca się w wynajmie pomp, doborze, kompletacji, dostawie, montażu i nadzorze nad eksploatacją kompletnych przepompowni obejściowych wspieramy firmy z branży bezwykopowej i liczymy na to aby branżowy biznes dalej się rozwijał.